I ´ve got the POWER!!

Jag blev kontaktad av en läsare som hade funnit en konversation på sin Facebook. Han mailade sedan över en print screen från konversationen.

Där fanns det en person som hävdade att tack vare: ”en mamma från Uppsala” / ” en mamma här från uppsala..en stor bloggare…” / ”tack vi kke oxå ska ha en intervju i expressen…” / ”visst har du 4 ungar då blir det 400..” etc.

Ja, det behövs ju ingen Einstein för att förstå att det var jag som åsyftades. Det som sades i konversationen var att tack vare mig så kunde skolan inte göra någon utflykt. Här borde jag ju genast slå mig på bröstet, för järnspikar vilken makt jag har, som lyckas förbjuda utflykter på en förskola jag aldrig satt min fot på! I ´ve got the power!!

Vidare skriver personen i fråga: ”jag frågade om inte vi föräldrar kunde samla ihop en slant så att femåringarna kunde göra den utflykten alla femåringar som går sista terminen fått göra..men nope,de får inte ta emot pengar de,får inte ha en föräldrarkassa…och eftersom det ser olika ut från fks till fsk ekonomiskt så blir våra ungar utan…”

Så det är alltså jag som satt stopp för den här förskolans möjlighet till utflykter i och med att jag debatterat (sammanfattning på min syn på hela debatten) i ämnet i samband med både Malin Wollin ´s krönika och även Expressen ´s artikelserie i ämnet? Att det är LAGEN som säger att skolan ska vara avgiftsfri, nämns naturligtvis ingenstans! 🙂

Jag blev naturligtvis väldigt nyfiken på om det var förskolan som hänvisade sina regler till en bloggare på andra sidan stan, i stället för till lagen. Så jag ringde helt enkelt upp berörd förskola, eftersom det framgick i konversationen vilken förskola det gällde och där fick jag tag på föreståndaren: Gunilla Gartorp. Hon lät vid vårt första samtal igår synnerligen förvånad över det jag berättade. Hon bekräftade att man haft föräldramöte kvällen innan, men att man därefter delat upp sig i mindre grupper och att hon inte kunde säga precis vad som sagts i alla mindre grupper. Då hon precis var på väg till personalmöte, lovade hon dock att ta upp frågan, hur det hela kom sig med diskussionen om förskoleavgifter och bad mig återkomma idag.

Hon tyckte att det lät underligt om någon personal på förskolan hade hänvisat förskolans regler till mig, i stället för till sina egna beslut eller till skollagen. Hon bekräftade dock att man valt att inte ha extra avgifter på förskolan.

Därför ringde jag upp Gunilla Gartorp idag igen. Gunilla meddelade att de tagit upp frågan på personalmötet och där hade någon i personalen uppgivit att diskussionen uppkommit i en av de mindre grupperna under föräldramötet. Personalen hävdade att de absolut inte hänvisat beslutet om extraavgifter till mig som enskild bloggare (där försvann min stjärnglans som bloggare), utan enligt Gunilla har detta beslut funnits på förskolan sedan ett och ett halvt år tillbaka, då man fått striktare linjer att följa, gällande otillåtna avgifter. Det innebär att beslutet tagits långt innan jag ens gett mig in i den offentliga debatten om otillåtna skolavgifter! Den dementi Gunilla Gartorp gjorde idag stämmer väl överens med vad man kan förutsätta, då beslutet om skolavgifter härrör från skollagen.

Sedan kan jag inte låta bli bemöta den här personens påståenden om mig som är direkt osanna eller en ovilja att förstå det jag har skrivit och förtydligat i flera sammanhang:

”tack vare en mamma i uppsala (inga namn nämnda) så får dagis ej ta emot pengar från föräldrarna,vilket resulterar i att våra ungar ej kan göra div utflykter…så tack…det var snällt av dig…”

Det är nog inte mig du behöver tacka, utan det är nog våra lagstiftare och de som tagit detta beslut på din förskola. Jag har nämligen ingen som helst möjlighet (även om tanken känns något lockande) att gå in på en förskola och besluta vad som ska gälla där!

”visst skola,dagis är gratis,men är det inte upp till päronen?och om nu inte hon har råd så finns d ju enkla lösningar,en föräldrarkassa som finns tillgänglig för alla barn så kan även hennnes ungar haka på eller få frukt elle va fan nu hon inte har råd med..eller som det så fint sägs,ej är villig till att bidra med…jävligt irriterande!!!orättvist?ehhm ????”

Mina barn har aldrig behövt gå till skola eller förskola utan frukt för att jag inte haft råd att köpa den och detsamma gäller med skolresor. Däremot har jag i perioder och jag känner till många, många som har svårt att få ihop till alla dessa extrautgifter som tillkommer. Du skriver ”ej är villig att bidra med”. Det finns nog inget ändamål i skolan under 21 år som jag ”inte varit villig att bidra till”. ”Orättvist?” Ja, sug på den du! Annars tycker jag förslaget om föräldrakassa låter bra, även om jag inte riktigt ser hur det rent praktiskt skulle kunna upprättas på ett sätt som är okej för barnen och föräldrarna?

”jaaa man skulle ha en ogilla knapp!!va fan man har vart tokfattig men man har väl ändå skickat m ungarna frukt,sett till att de på ngt sätt kunnat haka på utflykterna!!jisses,vad är problemet!!vet precis vem det är oxå!!!”

Ja, jag kan bara instämma! Men hoppas du inte antyder här att mina barn inte fått frukt medskickat! ”Problemet” är att jag menar att alla dessa extrautgifter (och nej, det handlar INTE om en frukt eller en liten utflykt!) strider mot vår lag och även mot barnkonventionen! DET är problemet! Sedan är det lustigt att du ”vet precis vem det är oxå” med tanke på att jag inte har en aning om vem du är, förutom det jag nu läst mig till på din facebook och blogg!

tack vi kke oxå ska ha en intervju i expressen…”vill ju inte beklaga oss men …..”
jisses….vad gör säg 100kr per termin???
är det sååå mcyket pengar att lägga ut??
visst har du 4 ungar då blir det 400..400pix på en termin…kan ju även den som lever på existensminimum klara av ??

Du får gärna låta dig bli intervjuad av Expressen! Vad stoppar dig? Jag? Har jag den makten också? (Det här blir bättre och bättre) Nej, jag håller med om att 100 kronor för en termin är en struntsumma för de flesta av oss, men jag kan garantera dig om att det INTE handlar om 100 kronor per barn och termin när barnen går i skolan. Jag har dessutom, vid flera tillfällen påpekat att om skolan ska ta ut extraavgifter så tycker jag det kan vara läge att meddela vilka priser och tillfällen under terminen som dessa summor ska betalas ut. Det finns exempel där vi föräldrar blivit ombedda att lägga ut 700 kronor för ETT barn, på ett bräde och då var inte det den samlade avgiften för hela terminen, utan bara ytterligare en utgift. I de undersökningar som gjorts i ämnet har angivits att det inte är helt ovanligt att föräldrar ombeds lägga ut 1000 kronor eller mer per barn för enstaka aktiviteter. Då pratar vi inte 100 kronor per termin och det är just det jag vill belysa. Att skolan ska vara avgiftsfri, men ändå inte är det. Men det finns andra möjligheter, om man väljer att försöka söka lösningar. HÄR och HÄR finner du några av dessa förslag på lösningar! När det gäller min ekonomi, behöver du inte oroa dig, jag har aldrig haft fyra skolbarn samtidigt och har för närvarande bara två barn som jag är försörjningspliktig till och endast ett av dessa barn går ännu i grundskolan! Men vad som är skäligt för någon som ligger på existensminimum att lägga ut på sina barns skolaktiviteter tror jag varken du eller jag ska försöka oss på att gissa. Jag tycker det räcker att hänvisa till lagen (eller ändra den) och att många, många föräldrar vittnar om hur de går på knä i perioder av barnens skoltid, för att få ihop till alla olika skolavgifter!

”nej ingen på fsk..en mamma här från uppsala..en stor bloggare…

ja laila,jag frågade om inte vi föräldrar kunde samla ihop en slant så att femåringarna kunde göra den utflykten alla femåringar som går sista terminen fått göra..men nope,de får inte ta emot pengar de,får inte ha en föräldrarkassa…och eftersom det ser olika ut från fks till fsk ekonomiskt så blir våra ungar utan…”

Om jag personligen kunde påverka förskolor till att förbjuda föräldrakassor/utflykter/fruktstund etc. så kunde jag bara säga: Släng dig i väggen; Fredrik Reinfeldt!

Jag vill också tillägga och upprepa att min privata situation, precis som jag uppgav för Expressens reporter när jag blev tillfrågad om att bli intervjuad, i första hand handlar om en period i mitt liv för ca: 10 år sedan! Jag vill inte påstå att jag lever ett liv i sus och dus i dag heller, men skillnaden mot för 10 år sedan, är påtaglig! Varför jag uttalar mig i dessa frågor är att jag ofta blir kontaktad av en massa förtvivlade föräldrar som är i liknande situation som jag själv en gång var och jag känner att det är en viktig fråga att ta upp till debatt! Då ämnet är väldigt ”tabubelagt” och många föräldrar känner sig skamfyllda över sina svårigheter eller ibland till och med oförmåga att själva försörja sina barn så tycker jag det är ganska naturligt att det är svårt att få personer i den situationen att debattera ämnet och därför känns det okej att jag är en av de som kan tänka sig att debattera detta och samtidigt känna förståelse för de som befinner sig i den situationen. Jag tycker det är lite synd att många valt att tolka det som en ”personlig strålkastarglans” i stället för en konkret debatt om vad det för mig i första hand faktiskt handlar om: ska man få ta ut avgifter i skolan och i så fall: hur mycket och för vad? Jag tycker inte alls att det är ett orimligt krav, då man får prisuppgifter på allt annat man behöver betala för.

Att det finns de som är oeniga med mig och med min åsikt i frågan, må så vara, men jag vill inte bli tilldelad åsikter jag inte har, eller bli utpekad som en lagstiftare som jag inte är. HÄR kan du läsa min sammanfattning i ämnet och mina FAKTISKA tankar och åsikter i ämnet, så slipper du gissa dig till vad jag tycker eller vad jag har uttryckt mig om!

Jag hoppas nu att du har fått svar på dina frågor som var direkt ställda till mig personligen, särskilt ditt allra första citat! Nästa gång du undrar något eller har direkta frågor till mig, så kan jag tipsa om att vända dig direkt till mig, jag har till och med min mail utlagd på diverse ställen i bloggen, så helt omöjligt borde det inte vara! 😉

I ´ve got the power!! (Förresten! Sa jag att jag kan gå på vattnet också?)

Så säger lagen:

Skollagen, fjärde kapitlet, fjärde paragrafen: ”Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna”.

I femte kapitlet, 21 paragrafen, finns en liknande formulering för gymnasieskolan.

Rädda barnen kräver att skolan ska vara avgiftsfri. Annars bryter man mot barnkonventionen och skollagen. Man menar att passagen ”obetydlig kostnad” i skollagen ger skolor utrymme att diskriminera barn från ekonomiskt utsatta hem.

I rapporten ”Medtag matsäck och busspengar” finns exempel på kommuner som tar ut 1 000 kronor per elev för studieresor. Nästan var femte förälder som betalar avgifter uppger i rapporten att skolan ber om mer än 400 kronor per år.

Tillägg: Jag har valt att inte länka till personen ifråga, utan meddelade henne om mitt bloggsvar i hennes blogg, den kommentaren är dock borttagen av henne nu!

Mer tillägg: Nu är kommentaren tillbaka (igen) 🙂

Så här står det på personens facebook-profil. Kanske dags att börja leva som man lär? What goes aroud-comes around!

bloglovin

Follow mrsxanadus on Twitter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Social comments

Loading Facebook Comments ...

45 svar på ”I ´ve got the POWER!!

 1. Jeezus ?! Igen ? Men Fatou vad du styr och ställer 🙂
  snacka om nätmobbing och ryktesspridning ?

  I ämnet så ja, jag håller med dig. Lagen säger en sak, den ska man följa. Oavsett vad man har för ekonomisk status. Annars har vi ju ett mycket större problem nämligen att invånarna lever i anarki och laglöshet?! och då är nog inte dagisutflykter vårt största problem.
  Sedan det här med att det ”bara är en hundring”. Vadå bara ? Om jag bara har 23 kr på konton, det är 14 dagar till lön och man bara ska ut med en hundring så går inte det. Alla har inte en hundring, tyvärr.

 2. Be inte om ursäkt, snälla, de är så ointelligenta och dumma att det knappt är värt att kommentera!

  Jag blir riktigt irriterad.

  ÄR DE SÃ… DUMMA ATT DE TROR ATT DU PERSONLIGEN HAR ORSAKAT ATT DERAS BARN INTE KAN Ã…KA PÃ… UTFLYKT SÃ… ÄR DET FRÃ…GAN OM DE HAR NÃ…GRA BRA VÄRDERINGAR ATT FÖRA VIDARE TILL BARNEN…

  Vilken ointelligens och dumhet! Pinsamt.

  Varje förskola har en budget som förskolechefen får disponera i verksamheten, och där ingår pengar till utflykter eller annat kul.
  Det handlar ju om hur förskolechefen väljer att prioritera.

  OCH det är fortfarande tabu att ha dålig ekonomi i Sverige!

 3. You are power! 😉
  Ta det inte personligt. Om folk inte fattar hur saker fungerar är det ju deras problem…
  Det snackas jämt om alla – särskilt offentliga personer. Men med de nya sociala medierna kan diskussionerna inte ske i det fördolda.

  Kram!

 4. Jag håller med dig i sakfrågan när det gäller dolda avgifter i skolan. Men var det nödvändigt att lägga ut en skärmdump? Hade du istället inte bara kunnat citera det som hade skrivits?

  För övrigt börjar det bli dags att vi ses. Det får inte gå för långt mellan varven 😉

 5. Gun: Ja, man ska inte vara tyst när man får påhopp utan anledning, utan att försöka försvara sig! Tack!

  LiLo: Och jag har dessutom POWER! 😉

  Filippa: Ja, ska sanningen fram så är jag rätt less på rytesspridning och har avhållit mig från att kommentera en hel del, men ibland orkar man inte och ska kanske inte heller vara tyst. Jag har en skyldighet inför mig själv att göra min röst hörd när folk sprider falska rykten om mig! Nej om skolan så skulle erbjuda barnen att få åka till Thailand för 100 spänn, så inser jag ju vilken otrolig chans och möjlighet det är, men har man då 23 kronor kvar på kontot, så blir det i alla fall en utgift man inte har råd till, det är ju faktum! Alla har inte ett sparkonto att slänga sig med! Jag är rätt trött på när andra talar om för folk hur de har det och vad de har råd med! Tack för din kommentar!

  mariebrima: Nej, jag känner inte att jag ursäktar mig, men om okända människor anser sig ha rätt att sprida falska rykten om mig, så anser jag mig ha rätt att bemöta dem. Det finns många fördelar med att ha en blogg! 🙂 Och JA, precis så ointelligenta är de! Ja, visst är det tabu att ha dålig ekonomi i Sverige. Det visar ju inte minst den uppståndelse Expressens artikelserie väckte! Fattigdom och relativ fattigdom skapar aggressioner och ilska helt klart! Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att lyfta debatten! Faktum är att det finns en massa människor som inte förstår att det finns familjer som faktiskt har problem med att skaka fram en hundring till en utflykt några dagar innan lön…

  Gunilla: Ja, det hoppas jag med! Hade jag själv gjort den tavlan och spridit dynga som det sedan uppenbarade sig att det var, så hade jag faktiskt bett om ursäkt! Men nu heter det att ”nackdelen att vara brud, så mycket intrigkärringar omkring en…” Med andra ord, om man sprider lögner om en person så är man en brud, om man uppdagas med lögnerna så är de som ger svar på tal intrigkärringar! (Hur JAG nu blev plural…?) Och tydligen så ligger då skillnaden mellan brud och kärring på de fem åren mellan 34 och 39 eftersom personen i fråga är bra precis fem år yngre än mig! 😉

  Ludmilla: Eller hur? Glöm inte klicka på videon jag länkat till i meningen: ”I ´ve got the power!! (Förresten! Sa jag att jag kan gå på vattnet också?)” Den gick inte att bädda in… Nej, jag tar det inte personligt! Men jag tycker det är illa när folk inte ser sin egen del i det de gör och det är trist att det fortfarande finns folk som inte insett att Internet är transparent och kan läsas av alla! Sedan blir man upprörd för att man inte kommer undan med skitsnack…! Snacka om att försöka skjuta budbäraren! Kram tillbaka!

  theWitch: Ja, jag tyckte absolut att det var nödvändigt för att jag lärt mig efter mina år på nätet att om jag bara tagit ut citaten, så har många människor en förmåga att göra efterhandskonstruktioner och att sedan påstå att man ”ryckt meningar ur sitt sammanhang” för att klara sig från sitt eget ansvar i det man gjort. Det är så lätt att i efterhand säga att det gått till på ett helt annat sätt. Jag tyckte också det var viktigt att se hela konversationen precis som den var, för att kunna bilda sig en egen uppfattning och inte bara gå på mina ord. Däremot var jag noga med att maskera bilderna och efternamnen då jag tycker det är oviktigt för alla andra, utom personerna själva att veta vilka det gäller. På det här sättet behåller de sin anonymitet för de flesta, men blir uppenbart att det är dem det gäller för dem själva. Normalt tycker jag även man ska länka till personerna man skriver om, i detta fall till personens blogg och facebook, men jag kände inte att det var nödvändigt i det här fallet, då det saknar relevans för sakfrågan som i detta fall handlar om att sprida skitsnack i största allmänhet, men också om dessa otillåtna skolavgifter!

  Ja, visst borde vi träffas! Kanske helgen?

 6. Nästan så jag funderar på att länka ditt inlägg till dotterns skola. Alla i klassen är sk rikemansbarn men inte vi! Det är en plåga med alla pengar de ska ha till div saker. Plus klasskassa på 200 kr/termin. Mc Donalds pengar till utflykter etc etc.
  Mycket bra skrivet av dig!
  Kramar!

 7. Gerd Eriksson: Jag säger som Grynet: Man ska inte ta skit!! 🙂 Kram!

  Jessica: Länka på du! Det är Internets stora privilegium. Men jag tycker det finns bättre inlägg att länka till då i sakfrågan om otillåtna skolavgifter! Dessa till exempel:

  http://fatou.se/2009/10/23/skolfoton-foraldrafika-och-hostpromenad/

  http://fatou.se/2009/01/22/det-handlar-inte-om-nagra-mackor-for-en-tia-malin-wollin/

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1748053/utpressad-av-skolan

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1754801/lotta-groning-sjalvklart-ska-alla-fa-vara-med

  Lycka till och kram tillbaka! ♥

 8. Jag visste inte ens om den här lagen….
  Har visst varit här för sällan… :/
  I alla år har jag skickat med matsäckar och frukter.
  Allra helst eftersom min dotter har både diabetes och glutenintolerans.
  Det har inte direkt varit gratis kan jag säga, och dessutom var jag tvungen att åka med på skolresan till Göteborg, för att hon skulle få åka med. – De vågade inte ta med henne annars ifall något skulle hända.
  ( I ärlighetens namn hade kanske inte jag vågat släppa iväg henne själv heller, men det är en annan femma… )
  Eftersom jag har kronisk trötthet och måste sova mycket, var jag tvungen att boka ett ensamt rum åt mig, för att få sova ifred. Annars hade jag inte pallat med det.
  Hade jag bara haft någon att dela rum med hade jag kunnat åkt på en all-inclusive-semester till något av de billigare hotellen i Turkiet, en vecka under lågsäsong, för de pengarna som den där skolresan kostade bara för mig.
  Men det där var såklart en speciell situation också.
  Det fanns ju inte pengar i klasskassan, för att betala för mig, och inte ville jag ju sabotera skolresan för hela klassen.
  De hade ju varit tvungna att välja ett annat resmål i så fall.
  Då skrapar man på kistbottnen och hänger på bara. – Och det var en rolig resa med härliga ungar ! Men Turkiet hade såklart inte varit fel det heller… 😉

 9. Karin: Du får komma in lite oftare! 🙂

  Det är ju antagligen DELVIS på grund av det du skriver ovan och även exemplet som Jessica skriver ovan, som lagen kommit till, misstänker jag.

  De flesta mail jag får i den här frågan handlar om människor som bor i områden där folk generellt har det bra ställt, men så har de själv inte det. Det kan till exempel vara ett bostadsområde med lite finare villor och så har de slagit upp några höghus i närheten. Dessa föräldrar vittnar om hur de går på knäna under dessa utgifter som kan vara väldigt höga, då de flesta föräldrar har möjlighet att lägga lite större summor på sina barn i alla möjliga sammanhang. Men även i ditt fall kan man ju se exempel på hur det kan bli oerhört dyrt för en enskild familj på grund av vissa särskilda omständigheter.

  Det handlar ju inte om att man inte vill lägga pengar på sina barn, utan att man ibland inte har möjligheten att lägga så mycket man skulle önska. Eller helt enkelt göra en annan prioritering. Låt oss leka med tanken att du och din dotter hade haft en jättejobbig period innan den här klassresan. Kanske hade du då velat prioritera att du och hon gjorde något annat tillsammans, ensamma för att stärka er relation, för den summan. Eller att du helt enkelt inte haft de pengarna. Då hade du ju fått stå där med ”mössan i handen” och tala om för skolpersonalen att pengarna inte fanns och då hade någon annan kanske fått lägga ut pengar (hur roligt är det?) eller så hade din dotter kanske helt enkelt fått stanna hemma, eller så kanske skolresan fått bli till helt annan plats och på helt annat vis och det kanske inte de andra klasskamraterna blivit så glada för?

  Ja, det finns många exempel på när det här med otillåtna skolavgifter inte blivit så bra för alla inblandade!

 10. hahahahahahahahahaha Oh My Good vad piiiiiiiiiinsamt hahhaha fy fan alltså!!

  Och skulle det nu vara så viktigt att ta ungarna på en utflykt så kan man göra det på fritiden själv tycker jag!!! Fan, ta me din egna unge på utflykt istället för att tvinga dagis personalen till det, som kanske inte ens vill va med ens unge hahah!

 11. Binta: Ja, jag skulle också tycka det var pinsamt om det var jag! Men om man inte vill vara med någons barn, så kanske man valt fel yrke! Men ett alternativ skulle ju då vara att de föräldrar som vill ha en gemensam utflykt, har det utanför förskoletiden, alltså på fritiden. Det är ju inget som stoppar det! 😉

 12. Jättebra gjort av dig o alla andra som tar upp att skolor faktiskt inte följer lagen när de tar betalt för massor av saker!

 13. Heja dig!

  Här ute hos oss i Sunnersta fick vi förra veckan frågan om 350-400 kr/elev var rimligt för en gemensam skolresa för tredjeklassarna. Förvisso bor de flesta av oss i hushåll med två vuxna och har hyggliga inkomster MEN jag tycker själva agerandet från skolans sida är märkligt. Inte så kul att vara den som säger ifrån och agerar bromskloss för en hel årskurs. Jag kan inte heller låta bli att fundera på vad vår trillingfamilj tycker om saken……

 14. Sofie: Tack! Det är skönt med stöd när man ”sticker ut hakan” och får mycket kritik! Då känns det skönt att få bekräftat att man inte är ensam om åsikterna, för om ingen håller med, så finns det ju ingen anledning att ”strida” om frågan, då den i väldigt liten grad handlar om min egen situation idag!

  Christina: Ja, jag undrar också vad trilling-familjen tycker och dessutom så undrar jag om det är alla i klassen som är två i hushållet och hyggliga inkomster? Och om inte, vad tycker de? Jag förstår absolut att du inte vill vara en bromskloss. Det har jag inte heller varit, även när mina flickor var små och det var en enorm uppoffring med större insamlingar. Jag har tigit och betalat och så har man i stället fått prioritera bort annat, som man kanske tyckt egentligen varit viktigare för barnen att få göra. Därför känns det också enklare för mig idag att strida i frågan, särskilt när jag hör att så många upplever det som ett reellt problem! Jag har upplevt detta som ett stort problem när mina döttrar var små. Idag är det inte ett problem för mig personligen, eftersom det bara gäller ett grundskolebarn och att jag upplever att utgifterna inte är så många på hans skola och även om jag är ensamstående med mina barn, så har jag i alla fall ett fast heltidsjobb och ett extrajobb. Men, som sagt, det har funnits andra tider och det finns många som är i andra situationer än jag är idag. Jag tycker också huvudfrågan om vår skollag är viktig att utreda!

  Att känna att man inte har råd eller stoppa en resa som en hel klass vill åka på eller som alla andra föräldrar verkar vara överens om, är skamfyllt och inte något man gärna gör. Det är antagligen en av anledningarna till att lagen finns. Därför är det bra att frågan lyfts och debatteras och att de som inte har problem med att slänga upp pengar till det som önskas, kan uppmärksamma att det finns andra med en helt annan ekonomisk vardag! Tack för din kommentar!

 15. Nu när du verkar ha sånt inflytande i Uppsala finns det väl mer saker du kan ändra på?

  Annars tycker jag som jag skrivit tidigare hos dig att avgifter i förskola och skola är fel. Vi får budgetanslag för varje barn av staten till förskolan och skolan…det som kallas elevpeng. Den ska räcka till det vi gör. Inget barn ska bli utpekat för att det har föräldrar som har sämre ekonomi. Jag påtalar alltid det att vi inte kan kräva att alla barn har skridskor, skidor och cyklar. Därför planerar vi inte sådana utflykter. De utflykter vi gör med förskolan står vi för själva oavsett om det är en tågresa till Boden, halvdagsutflykt med tillagning av mat på murrika på Ormbergets friluftsanläggning eller något annat vi hittar på.

 16. Louise: Ja, det var lite så jag kände också! Rätt låg nivå!

  Britt: Jag hade ett gäng ungdomar här hemma från Stenhagen igår och vi hamnade i debatten om just skolavgifter (gissa om jag fick stöd där i min debatt?!!) och jag var bara tvungen att avsluta med: ”Så nu vet ni tjejer! Vill ni ha glass på fredagar i skolan eller nåt annat, så säg bara till mig, så ordnar jag det!” 😉 Ja, det där är ju faktum. Sen finns det ju saker även jag kan tycka att det är en struntsumma och som borde kunna gå och lägga till, men det är just alla dessa ”struntsummor” som blir ganska mycket om man ska räkna ihop dem… Svår fråga, fast det ser rätt enkelt ut i skollagen! Tack för din kommentar!

 17. Det verkar som att det inte är du som är kärringar i pluralis, utan att jag är en av kärringarna. Så då har vi fått ett bevis på att uttrycket kärring inte är könsbundet. Kul!
  Jag är en kärring för att jag visade dig vad hon har skrivit om dig (på nätet, där ”alla” kan se det). Och du är en kärring för att du svarar på hennes frågor och bemöter hennes lögner. Själv anser hon sig vara en brud (så beskrivningen på ordet brud måste vara: sprida lögner, snacka skit och inte våga stå för det man har sagt). Med den vetskapen så är jag gärna en kärring, trots att jag är man.
  Diskussionen har förresten fortsatt på facebook. Vill du ha en ny skärmdump?

 18. Han som skickade skärmdumpen: Ja, visst är det underligt?! Snacka om att inte vilja se sin egen del. Man drar igång en massa lögner och skitsnack om en annan person, men det är ändå personen som blivit utsatt för skitsnacket som är den som ”intrigerar”. Mycket spännande slutsats! Ja, vi får vara kärringar ihop, så får hon vara brud. 😉 Jag tar gärna emot nya skärmdumpar, så ska jag se om det är något som tillför diskussionen något, så kan jag lägga upp den i ytterligare ett tillägg längst ner i inlägget!

 19. gud så moget…att gå efter ETT uttalande från mig på facebook!skitlöjligt!
  vaddå sprida rykten?du vännen ryktena går redan inte jag som sprider de!
  jag återgav vad som sagts på mötet,att fröknarna får höra detta från sin fsk chef å chefen från sin chef osv..

  men citera på du,låt mig se dum ut,du känner inte mig så i slutändan blir det du som ser väldigt osäker ut..tyvärr drog du inte enbart mig in i detta utan även mina fejjan vänner…löjligt löjligt löjligt
  det är detta jag kallar för intrigkärringar haha

  ge fan i min facebook sida!

  lev ett bra liv

 20. En kärring som kallar sig vb: Precis vad jag just gjort! 😀

  paula: Klart jag går efter ett uttalande du haft om mig, då det är det enda jag sett. Eller har du snackat mer skit om mig? Ja, om nu ryktena går, så blir de mer sanna då? Rykten är just RYKTEN och i det här fallet så visade det sig ju vara rena lögner. Eller menar du att det är okej att du ska sprida skit om mig, men inte att jag bemöter det?

  Konstigt att du hört just detta från fröknarna på din förskola, då de nu, via sin chef har förnekat att detta sagts! Men även om det hade sagts, så kan du väl inte på fullaste allvar mena att du TROR på att p.g.a. att jag debatterar en skollag så tar man beslut på förskolan och alltså inte på grund av lagen…? Om du nu fortfarande hävdar att fsk sagt att de tagit detta beslut på grund av en bloggare, så skulle jag anmäla den förskolan, då beslut bör baseras på lagar och förordningar och inte utomstående folks åsikter. Eftersom du fortsätter hävda att förskolan sagt detta till dig, så kommer jag nu skicka länken till dem, så de kan se att du hänvisar de här uppgifterna till dem, så får ni ta den diskussionen om vad som sagts och inte sagts er emellan. Även om jag tycker det är lite underligt att du på din f.b. skriver så ”kryptiskt” om mig, om det sagts rakt ut på förskolan att detta beslut tagits av dem p.g.a. mig.

  Sedan tillbaka till dig igen, Paula: var det verkligen JAG som drog in dina fb-vänner i det här, eller du? Och när det gäller din f.b-sida så säger jag: jag hade aldrig ens haft kännedom om varken dig, er förskola eller din f.b.-sida om inte du ljugit om mig och gett mig skulden för något jag inte kan ta ansvar för!

 21. Paula gumman, du kanske inte borde skriva sånt här om du inte vill att folk ska skratta åt dig:
  /jag återgav vad som sagts på mötet,att fröknarna får höra detta från sin fsk chef å chefen från sin chef osv../

  Fatou: nästan så det är lite lyteskomik att publicera Paulas kommentar…
  Men jag skulle också ha gjort det om det var min blogg. Paula och hennes vänner måste ju ha rätt att svara för sig men…resultatet blir att man skrattar åt hennes ”chefens chef sa…”
  Jag vet inte hur gammal Paula är heller. Eller vilken bakgrund hon har.

  Jag får en känsla av att förskolan i fråga borde ha en INFORMATIONSKVÄLL och informera om den kommunalpolitiska och ekonomiska processen, så att de som inte är så insatta slipper att göra sig till offentligt åtlöje -och istället kunde rikta sin kritik mot rätt håll.

  Jag tror säkert att föräldrarnas synpunkter och idéer skulle vara välkomna.

  På sonens förskola fanns det ett föräldraråd som hade insikt i budgeten och kunde komma med synpunkter och önskemål hur pengarna skulle disponeras.
  Budgeten var förövrigt transparent och redovisades öppet.

  Där var klagomålen snarare att sonens förskola fick mindre anslag än förskolor där många barn hade lågutbildade och/ eller utlandsfödda föräldrar.
  Det skickades runt protestlistor mot denna ”orättvisa”, vilka jag personligen naturligtvis inte skrev under på 🙂

 22. Paula är snart uppe på regeringensnivå eller åtminstone riksdagens utbildningsutskott med alla sina chefers chefer, kanske ÄNNU högre…
  Fatou, svara ärligt: har du och Jan Björklund something going on..?

  Nä jag skoja -you really ARE the POWER 😉

  Eller? Har jag missuppfattat nåt?

 23. Herre min skapare….att folk genast blir defensiva och inte ser sin egen del i en situation, det upphör aldrig att förvåna mig. Att man sedan har barn, som man förmodas ska uppfostra till ”förståndiga”, självtänkande, ansvarstagande individer och inte själv har mer mognad än en 14-åring, är rent av skrämmande. Det är då jag börjar fundera lite på om inte lagarna ang barnens välfärd är lite för slappa….
  man behöver tillstånd för att ens få börja försöka ta körkort, men barn får vem som helst skaffa.

  Att inte veta eller se vad olika beslut i samhället beror på eller vem det är som stiftar dem i vuxen ålder finns det ingen ursäkt för, tyvärr är det många som inte har en aning. Att inte ha klart för sig att myndigheter och de ”instutitioner” som lyder under myndigheter får enbart agera utifrån en lag.

  Förenklat till dig Paula:
  En privat person får göra allt som inte är olagligt, en myndighet eller ovannämnda insutitioner måste ha en lag utifrån vilken de agerar/fattar sina beslut.

  Alla bosatta i Sverige är fria att skicka in en lag proposition (till dig Paula, en lag proposition=ett lag förslag), som sedan riksdagen röstar om. Vill man ändra på något i samhället deltar man i politiken, man har tom friheten att skapa egna partier!!! Men att tro och påstå att Tonårsmosra eller någon annan skulle ha denna makt är sådan skrämmande okunskap, som går att jämnställa med att köpa en dator på elgiganten, för att sedan klaga på varan på Konsum, och effekten är densamma.

  Med det kanske inte handlade om att skapa en debatt, utan att få smutskasta och förtala. Om förskola och skola skulle basera sina beslut på vad enskilda individer eller ens gruppper ansåg, skulle innebära att de begick grova tjänstefel.

  Det är helt ok att inte veta, men då bör man fråga och ta reda på, alternativt knipa igen, men bjuder man upp till dans är det inte garanterat att man får föra. Ger man sig in i leken får man den tåla!

  Tonårsmorsa, naturligtvis har du rätt att ge svar på tal, och några kanske lär sig att förstå innebörden inte bara att känna igen bokstäverna… KEEP HOPE ALIVE!!!

  Blir så trött på folk som inte kan hålla sig till en sakfråga!

 24. ps. att delta i samhällsutvecklingen kräver naturligtvis inte att man skapar ett politiskt parti, det räcker med att skapa debatt. Viktigt är dock att veta lite vad man pratar om, eller varför inte skapa debatten just genom att be om förtydligande när man inte vet eller förstår? ds

 25. det roliga i det hela är ju att ingen nämnt ditt namn ngnstans =)
  utan du satte igång en karusell som hette duga,du la ut ditt namn inte jag eller ngn annan,du la ut mitt och mina vänners namn.du kunde ha vänt dig till mig enskilt,och så kunde vi fört dissk där som två vuxna människor.Jag kan erkänna mina misstag men du gick till attack med en ggn.Skittrist

  och nej INGEN visste ens vem jag menade!ingen kände till din blogg ,förräns de hittade min skärmdump här EFTER att jag lackat ut över att du lagt ut detta!
  ser du skillnaden?

  om du kände dig påhoppad,då ber jag så hemskt mycket om ursäkt för detta,det var aldrig min mening så då kanske du kan förstå hur jag eller mina vänner känner sig??

  jag har inte skrivandets gåva som du eller dina trogna bloggläsare har,betyder det att jag är dum?att jag ej har samma koll på lagar,regler osv ?

  nej ni vet inte vem jag är,hur gammal jag är,eller min ursprung,men dock så fortsätter ni med milda fina påhopp gentemot mig…men det är ok??
  så länge det kommer från er?

  tycker detta har banat iväg till ngt som inte ens hade behövts…det kunde ha löts smidigare…

 26. Paula: Det är inte pinsamt att inte veta allt. Och du har kanske många kunskaper om matlagning, sport eller motorer eller att sy eller vad som helst. Det vet jag inte, för jag känner inte dig.
  Du verkar dock inte sakna ordets gåva när du skrev om Fatou på fb.

  Däremot verkar du sakna kunskap om hur det fungerar med att styra och organisera en förskola.
  Och det är tydligt att du inte är ensam om att detta.
  Det visar ju fb konversationen som du var inblandad i, den som Fatou har lagt ut här på sin blogg.

  Att du saknar kunskap om just detta betyder inte att du är mindre värd eller sämre människa än nån annan.

  Men jag föreslår att du kontaktar förskolan och ber dem att de visar er föräldrar hur det fungerar med ekonomin.

  Så slipper du och de andra föräldrarna lägga energi på helt onödiga saker, som att klaga på fel person.

  Ni behöver säkert inte ens skicka in ett lagförslag, det räcker kanske med att ni erbjuder er att vara med och planera dagisuflykten och att några av er föräldrar följer med och hjälper personalen.

  Så gjorde vi på min sons dagis. De föräldrar som följde med fick betala sin bussbiljett eller ta egen bil.
  Och betala sitt fika såklart.

  Vi åkte till Gysinge Bruk varje vår. Ungarna älskade det.

  Kanske personalen helt enkelt inte orkade med att planera en utflykt, och använde Fatou som en dålig ursäkt för att slippa. Eller kanske de tyckte att barnen hade lika kul hemma på dagisgården.

  Man kan bli lurad lätt inom sånt man har dålig kunskap om…

  Fatous dotter hade annars ett bra förslag; att ni föräldrar kan göra en utflykt tillsammans med era barn på fritiden.

 27. mariebrima: Ditt förslag om att föräldrarådet fick insikt i förskolans budget, tycker jag var bra! Men lite sur blir jag över att du avslöjade mig och Jan Björklund. Jag har ju gjort allt för att inte nämna det i bloggen…! 😉

  Maria M: Tack för din grundliga förklaring! 🙂 Ja, jag blir också trött när folk inte kan se skillnad på det privata och sakfrågan. Det är milsskillnad. Man måste kunna ta exempel ur ”verkliga livet” utan att folk använder en som slagpåse och går till personangrepp. Jag är också trött på när folk ”slår vilt omkring sig” men sedan är helt oskyldiga för att de vägrar se sin egen del! Heja förtydliganden! Tack för din kommentar!

  paula: Nej, du behövde inte nämna mitt namn, det gick fram väldigt enkelt ändå! Lite tillspetsat skulle man kunna säga att det bara var min skostorlek som fattades! 🙂 Men inbilla dig inte att ”ingen kände igen mig”, för hade ”ingen” gjort det, så hade jag aldrig fått kännedom om din f.b-status!

  Skulle jag vända mig direkt till dig, precis som du gjorde till mig? (not) Men om dina vänner nu inte känt till att det var mig du menade, så hade de ju aldrig hittat inlägget i min blogg, om du inte visat dem det.

  Jag anser att det var mer uppenbart för personer utanför detta att förstå vem jag är, på din beskrivning av mig i dina statusar, än att förstå vem du och dina vänner är baserat endast på era inte allt för ovanliga förnamn.

  Men du har rätt: det kunde ha lösts smidigare. Om du ifrågasatt att jag personligen skulle kunna ändra lagar och regler, innan du skrev de sarkastiska och arga statusarna riktade mot mig, eller helt enkelt frågat mig!

  När det gäller dina kunskaper om det du själv tagit upp på din f.b-status, så kan jag bara hålla med mariebrima ovan. Men behöver inte kunna och veta allt och vi alla är mänskliga och ingen är felfri, men visst är det så att man inte kan tro att man lever i en skyddad verkstad, där man själv kan göra påhopp mot personer och sedan tro att personen inte ska ge svar på tal eller försvara det som sägs som inte ens stämmer. Lite som att ”ger man sig in i leken så får man leken tåla”. Att Internet inte är en hörna man kan sitta och viska hemlisar på, är knappast en hemlighet, utan det är en transparent plats där man ”syns” och där man måste ta ansvar för det man skriver, precis som nämnts ovan.

  Ja, jag kände mig påhoppad då du skrivit saker om mig och mina barn som inte stämmer, som jag redogjort för i inlägget ovan. Men jag godtar förstås din ursäkt och har inga problem med att gå vidare! Allt gott!

  mariebrima: Tack för din kommentar och tack för alla härliga tips och ideér du ger! Du har inte funderat på att starta en egen blogg? 😉

 28. Förlåt att jag avslöjade dig och Jan… men det kanske tar lite fokus från stackars Madde och hennes ex. Jonas.
  Men det skulle nog ha kommit ut förr eller senare ändå… 😉
  (Obs! Obs! Fatou har inte ett förhållande med Jan Björklund ha ha!)

 29. Nej riktigt säker kan man ju inte vara… 😉
  Om det mot förmodan är sant kan du ju höra med Aftonbladet om de vill köpa din ”kiss and tell story”
  (eller vänta..det är kanske Jan som skulle göra det..? 🙂 )
  Jag kan riktigt se rubrikerna framför mig:
  KÄND BLOGGERSKA FRÃ…N UPPSALA: JAG HAR EN AFFÄR MED SKOLMINISTERN!
  JAN BJÖRKLUND SVARAR:
  -HON TVINGADE MIG ATT FÖRBJUDA DAGISBARNEN PÃ… NALLEBJÖRNENS FÖRSKOLA I UPPSALA ATT GÃ… PÃ… UTFLYKT, ANNARS HOTADE HON ATT LÄMNA MIG. JAG VAR FÖRBLINDAD AV KÄRLEK!

  Så måste det ha gått till…annars vet jag inte hur Fatou personligen skulle ha burit sig åt för att stoppa femåringarnas utflykt som de gör varje år…
  Hotat fröknarna? att om de inte ställer in utflykten då…!
  Bara en ond människa kan göra så.
  Lägga så mycket energi på att planera och iscensätta nåt så grymt mot de oskyldiga barnen, att ställa in deras utflykt…Hu, hemskt.

 30. Måste säga att det här är bland det mest underhållande blogginlägget jag har läst ! – Just tack vare alla kommentarer också !
  Tydligen ska man dräma till med storsläggan för att få igång intressanta diskussioner, för det här blev verkligen just det. – Intressant !
  Det är verkligen inte kul att lägga ut pengar man egentligen inte har, men precis som du skriver, så har man nästan inget val om man inte vill skämmas ögonen ur sig.
  För rättvisans skull är ju den här lagen jättebra, och det är ju också viktigt att det efterlevs, så såna situationer inte behöver uppkomma !
  Toppen att du tar upp det !!!
  Och, ja…. Jag måste ha varit här för sällan… 😉

 31. mariebrima: *Skrattar* Jag är en hemsk människa! 😉

  Karin: Kul att du blev underhållen en stund! Jo, många gånger är det kommentarerna som gör ett blogginlägg! Ja, skolavgifter tycker jag är en viktig fråga, men inser att det är en fråga som berör och upprör mer än jag kunde föreställa mig när jag började skriva om det. Med tanke på hur relativt få inlägg jag ändå skrivit om ämnet och ändå har det alltid väckt stor uppmärksamhet och debatt och upprört många känslor. Det visar att debatten är viktig, tycker jag. Det är bra! Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Men glöm inte: I ´ve got the power! 😉

 32. Nej, du behövde inte nämna mitt namn, det gick fram väldigt enkelt ändå! Lite tillspetsat skulle man kunna säga att det bara var min skostorlek som fattades! Men inbilla dig inte att “ingen kände igen mig”, för hade “ingen” gjort det, så hade jag aldrig fått kännedom om din f.b-status!

  nej ingen av MINA vänner kände igen dig…sen om DINA vänner känner igen dig??jisses fejjan är en metropol,ska jag och andra knipa käft om saker för risken att ngn som känner ngn hittar det???
  men jag förstår vf du la ut det på bloggen,självklart,menar vad gör man inte för att få synas extra??;-)

  ”Skulle jag vända mig direkt till dig, precis som du gjorde till mig? (not) Men om dina vänner nu inte känt till att det var mig du menade, så hade de ju aldrig hittat inlägget i min blogg, om du inte visat dem det. ”

  hahaha eftersom du la ut hela min status med mina inblanade vänner så wtf förväntar du dig?att jag ska knipa käft??

  ”Men du har rätt: det kunde ha lösts smidigare. Om du ifrågasatt att jag personligen skulle kunna ändra lagar och regler, innan du skrev de sarkastiska och arga statusarna riktade mot mig, eller helt enkelt frågat mig”

  åter igen ,jag har inte påstått att du har makten att ändra regler och lagar,men du har en makt EFTERSOM du är en offentlig person!om du påpekar att kommunen begår lagbrott så visst fan lyssnar de??ta åt dig av det istället!

  att sedan sitta och förjlöjliga anser jag vara lågt,men det är min åsikt…du har din ,jag har min,jag vandrar vidare när min ilska lagt sig,du är kvar i den?

  lev väl

 33. paula: Jag har inte förväntat mig att du ska ”knipa käft”, jag var tvärt om förvånad över att ditt svar lät vänta på sig i hela tre dagar, efter att jag uppmärksammat dig på inlägget. Om jag inte velat att du skulle få möjlighet att besvara mitt inlägg, så hade jag inte heller lämnat en länk i din blogg till inlägget, för att just uppmärksamma dig på inlägget och ge dig möjlighet att bemöta det! Skillnaden mellan dig och mig är att du hävdade en massa saker om mig, som i tillägg inte ens var sant, utan att ge mig möjligheten att besvara det, om det inte vore för att en av mina läsare gav mig den möjligheten!

  Läs mina kommentarer ovan och säg igen att: ”jag vandrar vidare när min ilska lagt sig,du är kvar i den?” Jag vet inte vilken ilska du tolkar att jag är kvar i, men inte är det min i alla fall…

  Övriga åsikter anser jag redan att jag besvarat ovan!

 34. Till Paula:
  Jag tappar hakan åt att en vuxen människa kan bete sig så omoget som du gör. Om jag bara utgick från det du skriver (och hur du skriver) så skulle jag gissa på att du är en socialt missanpassad och lätt förståndshandikappad 12-åring.
  Jag har inte något Facebookkonto så jag vet inte hur diskussionen har gått där (mer än det Tonårsmorsan har lagt ut här). Men jag bor i ”Hagen” och här är ryktet om att du är en ryktesspridande skvallerkärring ganska starkt. Hittills har jag valt att inte lägga någon värdering i det när jag har hört det. Men nu har du genom dina egna kommentarer övertygat mig om att det är sant.

  Varifrån kommer din totala oförmåga att diskutera sakfrågan; Du har spridit osanningar om Tonårsmorsan.
  När hon fick möjlighet att bemöta det gick du i taket istället för att reagera som vilken normalbegåvad människa som helst skulle ha gjort – nämligen be om ursäkt. Då hade saken varit ur världen. Men istället uppför du dig pinsamt white-trashigt.

  Jag ska inte göra mig lustig över att du inte behärskar språket, eftersom jag förstår att det är ett handikapp. Men jag tipsar dig om att gå någon kurs som kanske kan hjälpa dig att åtminstone uttrycka dig hjälpligt och skriva grammatisk korrekta meningar. Din oförmåga att argumentera ligger nog på ett annat plan.

  Du skriver att ingen av dina vänner kände igen Tonårsmorsan på din beskrivning av henne på Facebook. Det stämmer ju inte eftersom det var just en av dina vänner som uppmärksammade Tonårsmorsan på dina lögner.

  Avslutningsvis så bjuder du på ett ordentligt skratt när du påstår att Tonårsmorsan är en offentlig person. Jag vet inte om det handlar om pinsamt dålig språkförståelse hos dig eller om du bara inte vet vad en offentlig person är. Oavsett vilket så är det konstigt att du har släppts vidare från mellanstadiet utan att veta det.
  Du har ju också en blogg. Du har precis samma möjlighet som Tonårsmorsan att uttrycka dig där, på annan plats på nätet eller i tidningar. Du har ju redan själv varit inne på att du ska gå till Expressen och beklaga dig. Gör det!

 35. Kim:
  Det känns ganska uppenbart efter Paulas kommentar att hon har lite svårt att stanna upp och reflektera.

  Jag tror det vore bäst att vi andra bara stannar i den insikten och hoppas att hennes ilska riktas mot rätt mål och tar sig mer konstruktiva uttryck i framtiden.
  Utan att för den sakens skull tolerera dumma påhopp på Fatou eller ngn. annan.

  Jag blir också irriterad på Paulas och hennes fb.vänners sätt att attackra Fatou.
  Därför att jag anser att deras lilla konversation på fb. visar på okunskap som med god marginal har passerat gränsen till ren och skär dumhet.
  SAMT att dessa personer varken visar solidaritet med ev. fattiga familjer eller respekt för en person som vågar stå upp för dessa fattiga.

  Det är inte värdigt att bemöta dem på samma sandlådenivå.
  Jag förstår att du blir irriterad på Paula, jag förstår verkligen det, men genom att kalla henne för skvallerkärring riskerar du att bli betraktad som lika barnslig själv.
  Dessutom blir det risk att det här trappas upp om man bemöter personer som Paula med samma mynt.

 36. Kim: Oj, det var ord och inga visor! Jag blev i och för sig också irriterad över Paula ´s ton och oförmåga att se sin del i det hela, men jag tycker också det är rätt irrelevant vilken utvecklingsnivå Paula är på och om hon är en ”ryktesspridande skvallerkärring”, även om konversationen ovan talar för sig själv… Jag tycker ändå din kommentar är lite onödigt hård. Paula har (även om jag kan tycka att det var väldigt halvhjärtat) trots allt bett om ursäkt och jag har valt att godta den. Därifrån utfår jag från att vi kan gå vidare…

  mariebrima: Jag kan bara hålla med dig. Jag tycker nivån på debatten sjunkit till inte bara sandlådenivå, utan rent av bottennivå. Jag har lagt det hela bakom mig, även om det när jag skrev inlägget var viktigt för mig att få besvara påståendena om mig och även gå till botten med förskolan om det verkligen var möjligt att de tagit beslutet på grund av mina debatter i frågan tidigare. Jag har fortsatt få mail av min läsare som är vän med Paula på FB och med fler skärmdumpar från FB, där har diskussionen också fortsatt, men då jag tycker det är irrelevant för bloggen och håller en om möjligt lägre nivå än skärmdumpen och svaren ovan, plus att jag lagt detta bakom mig nu, så har jag valt att bortse från dem. Jag tycker jag fått de svar jag behövde och har gått vidare. Det hoppas jag alla gjort och att de som behövt ta lärdom av händelsen även har gjort det, eller förmår göra det med tiden…

  Tack alla för era kommentarer och åsikter i frågan! Peace! ♥

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

No Trackbacks.