Olika betydelser!

117Det är ju inte att undra på att vuxna och ungdomar ofta känner att de inte förstår varandra. Det är ju egentligen inte så konstigt.

 

För mig har förkortningen omg. Alltid betytt omgående. Men nähä! Det betyder det inte längre, eller det kanske det gör OCKSÅ? Men bland mina ungar betyder förkortningen Oh My God! Omg.

 

Undrar vilken av förkortningarna som är mest användbar? Jo, för mig är det nog omgående, för det säger jag nog oftare. Och när jag VILL säga Oh My God, så känns det som att jag KAN läsa ut hela ordet!

 

Men skillnaden är ju att mina barns generation faktiskt säger Oh My God ganska mycket mer ofta än omgående! Så det finns ju en massa språk-skillnader för generationerna, detta är ju bara ett exempel

 Precis som jag förut skrev så är ju ordet ”baxa” ett annat exempel. För mig betyder baxa att man baxar undan saker. (Flyttar undan) Medan baxa för mina barn betyder snatta eller sno. Ja, som sagt, olika generationer och olika språk!