I ´ve got the POWER!!

Jag blev kontaktad av en läsare som hade funnit en konversation på sin Facebook. Han mailade sedan över en print screen från konversationen.

Där fanns det en person som hävdade att tack vare: ”en mamma från Uppsala” / ” en mamma här från uppsala..en stor bloggare…” / ”tack vi kke oxå ska ha en intervju i expressen…” / ”visst har du 4 ungar då blir det 400..” etc.

Ja, det behövs ju ingen Einstein för att förstå att det var jag som åsyftades. Det som sades i konversationen var att tack vare mig så kunde skolan inte göra någon utflykt. Här borde jag ju genast slå mig på bröstet, för järnspikar vilken makt jag har, som lyckas förbjuda utflykter på en förskola jag aldrig satt min fot på! I ´ve got the power!!

Vidare skriver personen i fråga: ”jag frågade om inte vi föräldrar kunde samla ihop en slant så att femåringarna kunde göra den utflykten alla femåringar som går sista terminen fått göra..men nope,de får inte ta emot pengar de,får inte ha en föräldrarkassa…och eftersom det ser olika ut från fks till fsk ekonomiskt så blir våra ungar utan…”

Så det är alltså jag som satt stopp för den här förskolans möjlighet till utflykter i och med att jag debatterat (sammanfattning på min syn på hela debatten) i ämnet i samband med både Malin Wollin ´s krönika och även Expressen ´s artikelserie i ämnet? Att det är LAGEN som säger att skolan ska vara avgiftsfri, nämns naturligtvis ingenstans! 🙂

Jag blev naturligtvis väldigt nyfiken på om det var förskolan som hänvisade sina regler till en bloggare på andra sidan stan, i stället för till lagen. Så jag ringde helt enkelt upp berörd förskola, eftersom det framgick i konversationen vilken förskola det gällde och där fick jag tag på föreståndaren: Gunilla Gartorp. Hon lät vid vårt första samtal igår synnerligen förvånad över det jag berättade. Hon bekräftade att man haft föräldramöte kvällen innan, men att man därefter delat upp sig i mindre grupper och att hon inte kunde säga precis vad som sagts i alla mindre grupper. Då hon precis var på väg till personalmöte, lovade hon dock att ta upp frågan, hur det hela kom sig med diskussionen om förskoleavgifter och bad mig återkomma idag.

Hon tyckte att det lät underligt om någon personal på förskolan hade hänvisat förskolans regler till mig, i stället för till sina egna beslut eller till skollagen. Hon bekräftade dock att man valt att inte ha extra avgifter på förskolan.

Därför ringde jag upp Gunilla Gartorp idag igen. Gunilla meddelade att de tagit upp frågan på personalmötet och där hade någon i personalen uppgivit att diskussionen uppkommit i en av de mindre grupperna under föräldramötet. Personalen hävdade att de absolut inte hänvisat beslutet om extraavgifter till mig som enskild bloggare (där försvann min stjärnglans som bloggare), utan enligt Gunilla har detta beslut funnits på förskolan sedan ett och ett halvt år tillbaka, då man fått striktare linjer att följa, gällande otillåtna avgifter. Det innebär att beslutet tagits långt innan jag ens gett mig in i den offentliga debatten om otillåtna skolavgifter! Den dementi Gunilla Gartorp gjorde idag stämmer väl överens med vad man kan förutsätta, då beslutet om skolavgifter härrör från skollagen.

Sedan kan jag inte låta bli bemöta den här personens påståenden om mig som är direkt osanna eller en ovilja att förstå det jag har skrivit och förtydligat i flera sammanhang:

”tack vare en mamma i uppsala (inga namn nämnda) så får dagis ej ta emot pengar från föräldrarna,vilket resulterar i att våra ungar ej kan göra div utflykter…så tack…det var snällt av dig…”

Det är nog inte mig du behöver tacka, utan det är nog våra lagstiftare och de som tagit detta beslut på din förskola. Jag har nämligen ingen som helst möjlighet (även om tanken känns något lockande) att gå in på en förskola och besluta vad som ska gälla där!

”visst skola,dagis är gratis,men är det inte upp till päronen?och om nu inte hon har råd så finns d ju enkla lösningar,en föräldrarkassa som finns tillgänglig för alla barn så kan även hennnes ungar haka på eller få frukt elle va fan nu hon inte har råd med..eller som det så fint sägs,ej är villig till att bidra med…jävligt irriterande!!!orättvist?ehhm ????”

Mina barn har aldrig behövt gå till skola eller förskola utan frukt för att jag inte haft råd att köpa den och detsamma gäller med skolresor. Däremot har jag i perioder och jag känner till många, många som har svårt att få ihop till alla dessa extrautgifter som tillkommer. Du skriver ”ej är villig att bidra med”. Det finns nog inget ändamål i skolan under 21 år som jag ”inte varit villig att bidra till”. ”Orättvist?” Ja, sug på den du! Annars tycker jag förslaget om föräldrakassa låter bra, även om jag inte riktigt ser hur det rent praktiskt skulle kunna upprättas på ett sätt som är okej för barnen och föräldrarna?

”jaaa man skulle ha en ogilla knapp!!va fan man har vart tokfattig men man har väl ändå skickat m ungarna frukt,sett till att de på ngt sätt kunnat haka på utflykterna!!jisses,vad är problemet!!vet precis vem det är oxå!!!”

Ja, jag kan bara instämma! Men hoppas du inte antyder här att mina barn inte fått frukt medskickat! ”Problemet” är att jag menar att alla dessa extrautgifter (och nej, det handlar INTE om en frukt eller en liten utflykt!) strider mot vår lag och även mot barnkonventionen! DET är problemet! Sedan är det lustigt att du ”vet precis vem det är oxå” med tanke på att jag inte har en aning om vem du är, förutom det jag nu läst mig till på din facebook och blogg!

tack vi kke oxå ska ha en intervju i expressen…”vill ju inte beklaga oss men …..”
jisses….vad gör säg 100kr per termin???
är det sååå mcyket pengar att lägga ut??
visst har du 4 ungar då blir det 400..400pix på en termin…kan ju även den som lever på existensminimum klara av ??

Du får gärna låta dig bli intervjuad av Expressen! Vad stoppar dig? Jag? Har jag den makten också? (Det här blir bättre och bättre) Nej, jag håller med om att 100 kronor för en termin är en struntsumma för de flesta av oss, men jag kan garantera dig om att det INTE handlar om 100 kronor per barn och termin när barnen går i skolan. Jag har dessutom, vid flera tillfällen påpekat att om skolan ska ta ut extraavgifter så tycker jag det kan vara läge att meddela vilka priser och tillfällen under terminen som dessa summor ska betalas ut. Det finns exempel där vi föräldrar blivit ombedda att lägga ut 700 kronor för ETT barn, på ett bräde och då var inte det den samlade avgiften för hela terminen, utan bara ytterligare en utgift. I de undersökningar som gjorts i ämnet har angivits att det inte är helt ovanligt att föräldrar ombeds lägga ut 1000 kronor eller mer per barn för enstaka aktiviteter. Då pratar vi inte 100 kronor per termin och det är just det jag vill belysa. Att skolan ska vara avgiftsfri, men ändå inte är det. Men det finns andra möjligheter, om man väljer att försöka söka lösningar. HÄR och HÄR finner du några av dessa förslag på lösningar! När det gäller min ekonomi, behöver du inte oroa dig, jag har aldrig haft fyra skolbarn samtidigt och har för närvarande bara två barn som jag är försörjningspliktig till och endast ett av dessa barn går ännu i grundskolan! Men vad som är skäligt för någon som ligger på existensminimum att lägga ut på sina barns skolaktiviteter tror jag varken du eller jag ska försöka oss på att gissa. Jag tycker det räcker att hänvisa till lagen (eller ändra den) och att många, många föräldrar vittnar om hur de går på knä i perioder av barnens skoltid, för att få ihop till alla olika skolavgifter!

”nej ingen på fsk..en mamma här från uppsala..en stor bloggare…

ja laila,jag frågade om inte vi föräldrar kunde samla ihop en slant så att femåringarna kunde göra den utflykten alla femåringar som går sista terminen fått göra..men nope,de får inte ta emot pengar de,får inte ha en föräldrarkassa…och eftersom det ser olika ut från fks till fsk ekonomiskt så blir våra ungar utan…”

Om jag personligen kunde påverka förskolor till att förbjuda föräldrakassor/utflykter/fruktstund etc. så kunde jag bara säga: Släng dig i väggen; Fredrik Reinfeldt!

Jag vill också tillägga och upprepa att min privata situation, precis som jag uppgav för Expressens reporter när jag blev tillfrågad om att bli intervjuad, i första hand handlar om en period i mitt liv för ca: 10 år sedan! Jag vill inte påstå att jag lever ett liv i sus och dus i dag heller, men skillnaden mot för 10 år sedan, är påtaglig! Varför jag uttalar mig i dessa frågor är att jag ofta blir kontaktad av en massa förtvivlade föräldrar som är i liknande situation som jag själv en gång var och jag känner att det är en viktig fråga att ta upp till debatt! Då ämnet är väldigt ”tabubelagt” och många föräldrar känner sig skamfyllda över sina svårigheter eller ibland till och med oförmåga att själva försörja sina barn så tycker jag det är ganska naturligt att det är svårt att få personer i den situationen att debattera ämnet och därför känns det okej att jag är en av de som kan tänka sig att debattera detta och samtidigt känna förståelse för de som befinner sig i den situationen. Jag tycker det är lite synd att många valt att tolka det som en ”personlig strålkastarglans” i stället för en konkret debatt om vad det för mig i första hand faktiskt handlar om: ska man få ta ut avgifter i skolan och i så fall: hur mycket och för vad? Jag tycker inte alls att det är ett orimligt krav, då man får prisuppgifter på allt annat man behöver betala för.

Att det finns de som är oeniga med mig och med min åsikt i frågan, må så vara, men jag vill inte bli tilldelad åsikter jag inte har, eller bli utpekad som en lagstiftare som jag inte är. HÄR kan du läsa min sammanfattning i ämnet och mina FAKTISKA tankar och åsikter i ämnet, så slipper du gissa dig till vad jag tycker eller vad jag har uttryckt mig om!

Jag hoppas nu att du har fått svar på dina frågor som var direkt ställda till mig personligen, särskilt ditt allra första citat! Nästa gång du undrar något eller har direkta frågor till mig, så kan jag tipsa om att vända dig direkt till mig, jag har till och med min mail utlagd på diverse ställen i bloggen, så helt omöjligt borde det inte vara! 😉

I ´ve got the power!! (Förresten! Sa jag att jag kan gå på vattnet också?)

Så säger lagen:

Skollagen, fjärde kapitlet, fjärde paragrafen: ”Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna”.

I femte kapitlet, 21 paragrafen, finns en liknande formulering för gymnasieskolan.

Rädda barnen kräver att skolan ska vara avgiftsfri. Annars bryter man mot barnkonventionen och skollagen. Man menar att passagen ”obetydlig kostnad” i skollagen ger skolor utrymme att diskriminera barn från ekonomiskt utsatta hem.

I rapporten ”Medtag matsäck och busspengar” finns exempel på kommuner som tar ut 1 000 kronor per elev för studieresor. Nästan var femte förälder som betalar avgifter uppger i rapporten att skolan ber om mer än 400 kronor per år.

Tillägg: Jag har valt att inte länka till personen ifråga, utan meddelade henne om mitt bloggsvar i hennes blogg, den kommentaren är dock borttagen av henne nu!

Mer tillägg: Nu är kommentaren tillbaka (igen) 🙂

Så här står det på personens facebook-profil. Kanske dags att börja leva som man lär? What goes aroud-comes around!

bloglovin

Follow mrsxanadus on Twitter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Skolavgifter-Igen

Jag har gjort en miss. Jag trodde att det var sista delen i Expressens artikelserie i förrgår, men igår kom det en ny del och idag ännu en. Varför jag skrev i förrgår att det var den sista, har jag ingen aning om, eftersom jag inte ens visste från början hur många det skulle vara. Men, men…

Eftersom jag börjat lägga ut om detta, så känns det förstås konstigt att inte lägga ut alla. Så här kommer länkar till hela serien, hittills:

Lotta Gröning: Extraavgifter har blivit ett sattyg

Del: 1

Del: 2

Del: 3

Läs chatten om skolavgifter

Klassföräldrar: Man kan inte kräva att föräldrar ska bidra

Här hamnar inga barn utanför (rekommenderas att läsa)

Lotta Gröning: Självklart ska alla få vara med (om gensvaret på Expressens artikelserie om skolavgifter)

Angående ”stormen” av negativa kommentarer som har kommit på min egen blogg under denna vecka, tycker jag Lotta sammanfattar det hela mycket bra i den senaste delen:

Skrämmande många kommentarer till artikelserien om avgifter i skolan framförde just de här åsikterna. Här i intoleransens samhälle orkar vi inte med avvikande personer. Du ska inte tro att du är någon, du ska inte gnälla och du ska framför allt inte hävda att du inte har råd. Det är nämligen fult, då förstör du stämningen för alla rika och glada.”


Hon avslutar artikeln med:

Jag tycker att lagen är till för att följas.
Att vissa barn åker utomlands varje lov och andra alltid får stanna hemma är inte skolans ansvar.
Skolans ansvar är att se till att alla barn, på lika villkor, kan delta i undervisningen och i andra aktiviteter som skolan ordnar.
Det är knappast för mycket begärt!”

Ju mer jag funderat på den här saken (och lyssnat på andras åsikter), desto mer övertygad blir jag om att skolan bör vara så avgiftsfri som det bara är möjligt. Är det inte möjligt för att tillgodose barnens behov, så anser jag att man helt enkelt får ändra i lagen och dessutom lägga upp en planering för varje skola, vad det FAKTISKT kostar att ha sitt barn på just den skolan, så att man har möjlighet att välja, eftersom det verkar råda väldigt mycket godtycklighet och Vilda Västern på olika skolor i fråga om skolavgifternas storlekar och skolavgifternas vara eller icke vara!

Många av oss föräldrar önskar klarhet i vad som faktiskt gäller!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Skolfoton, föräldrafika och höstpromenad

Igår var en soft dag. Jag var på Mabou ´s skola på föräldrafika. Alltid lika trevligt, dessutom var det supergott fika till en så liten kostnad som 20 spänn / familj.

Idag har jag skickat iväg honom till skolan med matsäck, då de ska besöka kortfilmsfestivalen. Ännu ett billigt sätt för barnen att få göra saker?

Ja, det tycker jag absolut! Min kritik i frågan handlar inte om att jag inte har råd att skicka en matsäck med mina barn eller att vi inte har råd att betala en tjuga för fika. Jag tror de flesta har förstått det, som läst mina inlägg, även om en hel del inte vill förstå.

Jag tycker det är ett toppen tillfälle för föräldrar att få träffa både varandra och att få besöka barnen på skolan! Dessutom är det ett väldigt billigt sätt de allra flesta gånger. Jag är dessutom inte dummare än att jag inser att det ligger mycket organisation och jobb runt att ordna en föräldrafika. Till exempel i de fall när det står föräldrar och bakar till detta. Jobbet har naturligtvis också ett värde!

Jag tycker också att man kommer ”billigt undan” med att endast skicka med en matsäck, när barnen får gå på kortfilmsfestival, vilket naturligtvis också fyller ett större syfte.

Att ha barn kostar (believe me!!) och ska man vara uppriktig så finns det knappast något man hellre spenderar pengar på, än sina barn. Så känner jag i alla fall. Jag handlar hellre kläder till Mabou, än till mig själv. Det får mig att känna en större tillfredsställelse. Jag går aldrig ut på krogen och dricker inte heller alkohol. Det är i och för sig ingen direkt uppoffring, men precis som de allra flesta föräldrar är det klart att jag uppoffrar en massa saker för mina barn och precis som de flesta föräldrar är det man själv som har ansvaret för sina barn!

Det jag vill är att väcka debatt i frågan då jag dels anser att det faktiskt strider mot lagen att ta ut en massa extra utgifter, sedan ska jag inte sticka under stolen med att när mina döttrar var små så var det väldigt tufft, särskilt med de lite mer kostsamma grejerna, såsom friluftsdagar där de skulle åka skidor, skridskor eller till jul- och sommaravslutningar.

Men jag tycker det är viktigt att debatten förs och även om jag själv inte har några problem idag att få fram en matsäck för en femtilapp, eller en föräldrafika för en tjuga, så vet jag, av egen erfarenhet och för att jag har varit i kontakt med många, många föräldrar som det här faktiskt är ett problem för!

Jag är helt övertygad om att de allra flesta lärare och rektorer sliter med att få ekvationen att gå ihop, att de verkligen försöker hålla kostnaderna nere. Jag är också helt övertygad om att klassföräldrar gör sitt allra bästa för att också tänka på detsamma.

Men jag har även hört skräckexempel. Särskilt svårt har jag förstått att det är i sådana skolor och områden där det bor många högavlönade i stora, vräkiga villor och så finns det mitt i detta ett par höghus med låginkomsttagare, arbetslösa och ensamstående. I dessa klasser har jag förstått att det är som allra värst. Kraven på olika summor är horribla och barnen förväntas ha råd (läs föräldrarna) till många och dyra aktiviteter!

Den här debatten har även varit rätt livlig på min Facebook under dessa dagar och en sådan där frustrerande utgift som en del har skrivit om där är skolfotona. Jag kan bara hålla med. Barnen vill så oerhört gärna ha foton som tagits på just dom och jag tror vi är många föräldrar som vackert betalat, trots att vi kanske inte behöver proffsiga fotografbilder i alla storlekar varje år. Kanske skulle det räcka med en fotografering för varje stadie? En gång i lågstadiet, en gång i mellanstadiet och en gång i högstadiet?

Jag har också lite svårt att se hur dessa skolfoton är en tillgång för undervisningen? Kanske skulle det het enkelt räcka med klassfoto en gång i varje stadie? Om man vill ta individuella foton så kan man ju själv välja att ta sitt barn till en fotograf. Då kan man i tillägg ta på alla sina barn tillsammans, om man har flera barn.

Ja, visst är det ”frivilligt”, men alla som levt med barn vet hur stort grupptrycket kan vara och det kan vara svårt att förklara varför alla andra barn får byta småfoton, utom ditt barn, när de redan tagit fotona och allt…

Dessutom ska jag säga att jag inte brukar höra några ”hurra-rop” ens från de föräldrar som kanske inte är ensamstående och som har rätt skaplig, eller riktigt god ekonomi, om just dessa skolfoton!

Men, som jag skrivit tidigare och som Binta nämnde i artikeln, så tror jag det skulle underlätta för många familjer om man fick lite framförhållning på utgifterna. Helt enkelt ett schema för terminen, där man skriver när man beräknar att man ska åka skridskor, ha matsäck etc.

Många har hållit med mig i debatten och en del har absolut inte gjort det. Det är bra. Det är väldigt bra att lyfta fram, inte bara olika åsikter, utan också att lyfta fram olika perspektiv. Världen är sällan svart eller vit, som jag brukar säga, den innehåller massor av gråa nyanser och det är jag oerhört tacksam för!

Jag och Mabou avslutade gårdagskvällen med en promenad i höstkylan. Skönt att rensa tankarna och skönt att få en pratstund med Mabou ´s om alla hans viktiga tankar, åsikter och funderingar! Han berikar mitt liv på ett fantastiskt sätt varje dag! Vilken ynnest det är att få vara förälder!!

En löv-älg, kanske?

En löv-klubba? Smakar lite beskt, kanske?

Får man ingen mat hemma, så kan man ju alltid käka löv…   haha…

Det vackra höstträdet utanför vår dörr

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Sista delen om skolavgifter

Idag sänder Expressen sista delen i sin serie om skolavgifter. Den handlar om den svåra ekvationen (omöjliga?) att vara klassförälder. Att hitta på saker för barnen, samtidigt som man inte vill skinna föräldrarna på pengar…!

Tidigare i serien:

Del: 1

Del: 2

Del: 3

Lotta Gröning: Extraavgifter har blivit ett sattyg

Läs chatten om skolavgifter med Lotta Gröning

Sa jag förresten att jag ska på klassfika idag? 😉

Mmmm… vad gott det ska bli!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Expressenartikeln; Skolavgifter

Idag publicerar Expressen sin tredje del om Skolavgifter och idag är det jag och Binta som är med. Det ser alltid lite dramatiskt ut när man läser om sig själv i en tidning, typ dagens rubrik: ”Mamma tvingas panta smycken”. Men jag ska inte sticka under stolen med att det vissa perioder har varit oerhört kämpigt med alla extrautgifter. Särskilt när döttrarna var små och jag hade väldigt lågavlönade arbeten eller när jag pluggade och jag hade tre minderåriga skolbarn samtidigt. Då kunde det vara riktigt kärvt ibland. Idag anser jag inte att det är fullt lika illa även om slantarna får vändas på fortfarande.

Det kanske låter lite som att beklaga sig, men jag hoppas inte det uppfattas så, för det är inte min intention, däremot tror jag att det är väldigt viktigt att lyfta det här till diskussion och att man verkligen får bestämma sig för om skolan är gratis eller inte och om den inte är det, så vore det tacksamt om man kunde lägga upp en ”utgiftsplan” för varje termin, så man kan förbereda sig på när alla utgifter slår till.

Sedan vill jag passa på att ge en liten eloge till reportern Anna Wahlgren som skrivit artikelserien. Hon tog sig tid och var väldigt mån om oss när hon intervjuade och även när hon skrivit artikeln och sånt uppskattas verkligen!

Del: 1

Del: 2

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,