Vår medverkan i Nyhetsmorgon i morse

Den första delen vi medverkade i Nyhetsmorgon i morse, den andra delen som än mer berörde boken: Som en blomma på månen, är dessvärre inte utlagd…

Det är tungt att leva med hemligheter och sorg och det är lätt att leva med sanningen. Idag är livet så lätt, så lätt. Samtidigt så har allt sin tid.

Jag ångrar inte att jag lyft på locket, tvärt om känns det väldigt mycket som en befrielse. Samtidigt kan jag inte riktigt se att jag har bearbetat dessa händelser tillräckligt för att lyfta på det där locket, förrän nu. Det har tagit flera år, men samtidigt så kände jag just nu att tiden är rätt.

För barnen är det en än större börda som lyfts från deras axlar och det är väl den delen som jag önskar att jag öppnat upp tidigare, men det finns skäl till att jag inte kunde det. Men utifrån deras synpunkt så kändes det väldigt viktigt att vi nu bryter det dysfunktionella så vi inte skapar nya murar i familjen som för alltid påverkar barnen, även om man många gånger håller inne med hemligheter för att skydda barnen. Tyvärr blir konsekvenserna av det oftast det motsatta. Man lägger ytterligare bördor på sina barn, i stället för att bryta negativa mönster.

Om man talar med professionella inom alla yrken med social omsorg så är svaret entydigt: var öppna mot barnen och prata uppriktigt om vad som varit fel. Jag är medveten om att det är något ”enklare” för oss, då min mamma har tagit på sig skulden för det som skett och inte försökt lägga någon skuld på någon annan. Bearbetningen kan på så sätt göras enklare och fokus läggas där man bör: att fördöma brottet, inte människan bakom det, vilket är en stor skillnad. Samtidigt blir det också då lättare att ”lyfta av” känslan av skuld från barnen.

Men det finns också hjälp att få. Jag har blivit väldigt väl bemött och fått positiv respons från mina barns lärare genom åren, då jag valt att prata öppet med dem i olika perioder om det som skett i vår familj. På så vis har lärarna haft kännedom om saken och kan på så sätt även vara lyhörda, så att barnen inte skulle få negativ respons från skolkamrater och liknande. Det har också hjälpt oss genom att lärarna har kunnat vara lyhörda på om barnen haft reaktioner av olika slag för deras känsla av förlust över mormor eller saknad och oro för mormor under de år hon satt frihetsberövad.

I ett tv-program på några minuter är det svårt att lyfta alla de frågor och tankar jag haft under dessa år, så ”risken” är att jag nu kommer att lyfta dessa ämnen i min blogg till stor del den närmsta tiden.

Det finns många saker jag vill passa på att lyfta i det här ämnet och det är också anledningen till att jag nu även kommer att föreläsa i detta ämne framöver, ur anhörigperspektiv. Både jag och min mamma har fått flera anbud av olika föreningar, Kriminalvården, skolor etc. om föreläsningar och samtal i detta ämne och om du är intresserad av det, så kontakta gärna mig på tonarsmorsa@gmail.com

Några av de saker jag vill lyfta här framöver är dels dessa:

  • Minderåriga barn till frihetsberövade föräldrar
  • Vuxna barn och andra anhöriga till frihetsberövade
  • Stigmatiseringen hos framför allt kvinnor som har suttit frihetsberövade
  • Den generella tabun för anhöriga till frihetsberövade
  • Den än mer tabubelagda debatten för anhöriga till frihetsberövade med yrken inom rättskedjan
  • Fördomar mot missbrukare

Hittills har responsen enbart varit positiv och det stärker förstås vår uppfattning om att det är ett viktigt ämne som behöver komma upp till ytan och man bör våga ta debatten även om den många gånger är oerhört smärtsam.

Någons mamma – Någons dotter

bloglovin

Follow mrsxanadus on Twitter

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Vakna Vivalla!

Den 8:e september skrev Jonas Holmberg (representant för brf Vivallas styrelse) i ett mail till mig och theWitch;

Hej jag vill bara nämna att det finns ett nytt inlägg på hemsidan som ni kanske vill läsa.
“Märkningarna av dessa lägenheter kommer att tas bort i väntan på ett beslut från hela styrelsen. Ett mer utförligt uttalande kommer efter det extrainsatta styrelsemötet onsdagen den 15/9 då det beslutas om hur föreningen kommer att göra i fortsättningen.”
Jag har även beställt nya namnskyltar som kommer att komma upp snarast, troligtvis under morgondagen.
MVH Jonas

I brf Vivallas (numera borttagna) gästbok hade han, mycket riktigt, lämnat även detta meddelande.
Den 15:e september hölls det extrainsatta styrelsemötet, och sedan dess har det varit dödstyst från styrelsen. Det utlovade, utförliga uttalandet har det inte setts röken av!
Varför?

I Vivalla-bloggens (ej att förväxla med brf Vivallas hemsida, även om de har sina likheter rent designmässigt ;) ) gästbok skrev Jonas Holmberg (15/9);

Jag personligen har (nästan) enbart svarat på sakfrågor och försökt att inte blanda in personliga värderingar. Men har du sakfrågor eller personligga frågor angående mig så är du välkommen att fråga.

Det tog vi fasta på, och ställde några frågor (17/9);

Jonas,
Du nämnde i ett inlägg här nedan att du gärna svarar på frågor, och det är något jag vill ta fasta på, då just det hittills har varit en brist i debatten.
1/ Varför togs gästboken bort på brf Vivallas hemsida?
2/ Varför censurerar ni bort kommentarer som skrivs på brf Vivallas hemsida (t.ex. kommentaren om att denna blogg finns)?
3/ Det sades att det skulle komma ett uttalande från styrelsen efter onsdagens extrainsatta möte. När och var kommer det uttalandet?
4/ Till en början sades det att anledningen till att ni märkte lägenheterna var att kommunen hade ett visst ansvar för dem, och nu (ett par veckor senare) säger ordföranden i UNT att anledningen är att man har haft problem med dessa lägenheter i föreningen.
a/ Eftersom ni har kommit med olika besked måste jag fråga; Vilken är den EGENTLIGA anledningen till märkningarna?
b/ Skulle du kunna precisera hur de påstådda problemen har sett ut?
c/ Hur tänkte styrelsen att problemen skulle minska om man hängde ut en grupp människor?
5/ Kommer de drabbade människorna att få någon ursäkt, och hur kommer den då att framföras?
6/ Kommer de drabbade människorna att få någon kompensation, och hur kommer den i så fall att se ut?
7/ Av vilken anledning hängde man ut, inte bara kontraktsinnehavarna av bostadssociala lägenheter, utan även deras barn (med namn) på skyltarna i trapphusen?
8/ Du känner till berättelsen från kvinnan som bl.a. blivit spottad på (http://thewitch.se/2010/09/01/styrelsen-for-brf-vivalla-borjar-fa-kalla-fotter/comment-page-1/#comment-9978). Känner styrelsen något ansvar för det hon har utsatts för?
9/ Om det nu har varit viktigt att märka dessa lägenheter (oavsett anledning), skulle det inte då även ha varit viktigt att märka lägenheter där det, låt säga, har bedrivits illegal alkoholförsäljning?
Om inte, vari ligger skillnaden? I mitt exempel handlar det om att man skulle peka ut ett konkret fall, och i styrelsens agerande handlar det om att man har valt att hänga ut en hel grupp människor (för att man ev. har upplevt problem med vissa).
10/ En av de drabbade har tidigare (innan jag och Fatou/Tonårsmorsa uppmärksammade detta) bett att få märkningen borttagen, och då fått till svar att det inte är tillåtet. Vilken är styrelsens förklaring till den lögnen?
Jag har förstått att du inte har varit med i styrelsen så länge. Därför ber jag dig att konsultera dina styrelsekollegor i de fall du ev. själv inte kan svara på frågorna själv. På så sätt kan vi ju få ett svar, istället för att du skall behöva svara “Jag var inte med i styrelsen då, så jag vet inte”.

Inte heller detta svarade han på. Vi kan inte påstå att vi är speciellt förvånade (med tanke på styrelsens tidigare agerande – eller skall   vi säga icke-agerande), men vi häpnas ändå över att man gång på gång väljer att försätta sig själva i en väldigt dålig dager.

Vi har fått ett par konkreta bevis för att agerandet hos brf Vivallas styrelse har påverkat lägenheternas marknadsvärde på ett negativt sätt.
Vi har fått mail från ett par personer som var intresserade av att flytta till brf Vivalla. De hade sökt lite på nätet för att skaffa sig information om föreningen, och efter att ha läst om Vivalla-gate dog intresset snabbt.
Med den information jag har om brf Vivalla nu, så skulle jag inte ens köpa en lägenhet där om de så reades ut! skriver en person.
Det visar ju ganska tydligt hur omvärlden ser på styrelsens ageranden (och icke-ageranden).

Vi hoppas att Jonas Holmberg och den övriga styrelsen för brf Vivalla kvicknar till, och
1 – kommer med det utlovade uttalandet, och
2 – Jonas besvarar frågeställningarna.

Vi håller andan i väntan på svar!

bloglovin

Follow mrsxanadus on Twitter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Plötsligt händer det!

Skärmdump från Nyheter 24 med både missvisande text och bildtext

Ja, det är ingen storvinst i form av pengar, men ändå en storvinst för de boende i brf Vvialla som jag skrivit en hel del om den senaste tiden.

Nu har äntligen, äntligen de utmärkande skyltarna i trapphusen för de bostadssociala lägenheterna tagits ner!! Jag vill gratulera de boende i brf Vivalla. Både de som bor i de bostadssociala lägenheterna och alla de andra som bor där som insåg det stigmatiserande och förkastliga i detta hanterande av kommunens bostadssociala lägenheter med första hands kontrakt.

Såtillvida är jag glad. Det här är en framgång i kampanjen för att få bort stigmatiseringen i vårt samhälle.

Men. Tyvärr säger jag inte det här med enbart ett lättat hjärta. Jag är medveten om att samma företeelse finns på andra platser i vårt land och mer om det kommer jag att återkomma till.

Det som är trist i historien med brf Vivalla som skulle kunna vara slut här, med en ”Happy Ending”, tycks bara vara toppen på ett isberg. Under vårt undersökande om endast denna sakfråga om uthängningar i trapphusen, kom vi helt osökt i kontakt med annan kritik. Både mot styrelsen och även mot Riksbyggens representant i föreningen.

theWitch har skrivit mer om det HÄR!

Jag är också starkt kritisk till brf Vivalla ´s sätt att bemöta kritik. Igår lät man helt enkelt stänga ned hela sin Gästbok. I stället för att bemöta kritiken på ett öppet sätt, väljer man i stället att mörka och tysta ned. Det visar att det är väldigt svårt med öppenhet, förtroende och ömsesidighet i styrelsen, anser jag.

Men, som sagt, jag hänvisar er läsare som vill läsa mer om detta att läsa theWitch ´s inlägg som är en uppföljning av min kritik mot Riksbyggen, från inlägget jag skrev i förrgår: Vivalla-gate.

Jag, i min tur väljer att följa upp theWitch ´s inlägg med en annan sida av samma sak, så vi slipper upprepa vad den andre har skrivit. (Det finns så enormt mycket material i denna utredning vi gör, att vi skulle kunna blogga heltid om bara detta, både jag och theWitch.)

När media rapporterade om detta, så kändes det bra, då frågan känns viktig för oss att den lyfts. Vi var noga när vi pratade med reportrarna att det inte var VI som stod i fokus i denna fråga, utan att det är sakfrågan som är viktig för oss. Jag har också poängterat att anledningen till att människor får bostadssociala lägenheter är många och väldigt skilda.

Detta tog media fasta vid när de rapporterade om det här fallet och jag tror de flesta som följt detta inser att man varken behöver vara ”utslagen”, ”socialbidragstagare” eller ”missbrukare” för att få en bostadssocial lägenhet.

Nyheter 24 valde att hänga på den här rapporteringen, utan att kontakta oss och det är ju helt okej eftersom jag och theWitch tidigt var överens om att fokuseringen inte skulle handla om oss som personer, utan vi var bara en kanal ut för att skriva om detta och ge uppmärksamhet till missförhållandet med de uthängningar som brf Vivalla gjorde.

Men. Nyheter 24 valde ett helt annat synsätt och tillvägagångssätt. Kanske var tanken god från början (?), men i stället för att kritisera stigmatiseringen av bostadssociala lägenheter anser jag att man till och med gjorde saken värre. Man valde i stället att skriva följande:

”En bostadsrättsförening i stadsedelen Nyby i Uppsala hänger ut fattiga och utsatta i trapphuset.”

Även bildtexten är missvisande då man där skriver:

”Bor det några socialbidragstagare här?”

Här följer alltså ännu en fördom att om man får hjälp med en bostadssocial lägenhet så är man ”fattig och socialbidragstagare”!

Faktum är att det i Uppsala Kommun (jag är inte helt säker på hur det ser ut på andra håll i landet) så finns det många med bostadssocialt kontrakt som inte får några ekonomiska bidrag, precis som en person som bor i en bostadssocial lägenhet i brf Vivalla har kommenterat hos theWitch och som jag skrivit om tidigare:

”Jag är inget “socfall”. Anledningen till att jag bor i den här lägenheten var att jag tvingades fly från en pojkvän som höll på att slå ihjäl mig. Det var akut och bostadsköerna är långa. Jag jobbar men har så dålig lön så jag kan inte ta lån och köpa lägenhet. Det här var enda sättet att få tak över huvudet. Att jag inte spelar hög musik (har ingen stereo)inte duschar efter kl 19.00 ,inte väsnas eller stör spelar tydligen ingen roll. Det som är viktigt för dom andra som bor här är att jag bor i en soclägenhet och styrelsen pekar ut vilka dom ska spotta på.

Dessutom så betalar jag mer än 1000 kr MER i hyra än dom som har köpt likadana lägenheter som den jag hyr. Trotts att dom betalar hyra + lån så betalar jag alltså mer än 1000 kr mer!!!!! Ja såna överhyror tar kommunen från samhällets utsatta!!!”

Detta med överpriser i bostadssociala lägenheter gäller inte bara i brf Vivalla ´s bostadssociala lägenheter, utan det har jag fått bekräftat från flera håll i dessa lägenheter runt om i Uppsala. De som köpt sin lägenhet har till exempel 5000 i månadskostnad för sin lägenhet, sedan betalar de, låt oss säga som exempel ca: 1000 kronor på lån och amorteringar för sitt boende. Då är de uppe i en totalkostnad på ca: 6000 kronor, men om de sedan säljer sin lägenhet så har de möjlighet att få tillbaka en del av dessa pengar, som de betalat av på lån och dyl.

Den som hyr en bostadssocial lägenhet med ett första hands kontrakt av kommunen betalar alltså en hyra till kommunen för samma lägenhet på drygt 7000 kronor / månad. Den dag hyresgästen flyttar kommer den inte få tillbaka ett öre och äger inte heller något alls i sin lägenhet.

Så att man kallar dessa hyresgäster för ”fattiga” är totalt missvisande. I sanningens namn så har de ju högre utgifter för samma boende!!

Visserligen så kan man säga att de flesta av dessa hyresgäster inte har möjlighet av olika skäl att ta ett lån för att köpa ett boende, de är inte heller ”tillräckligt rika” för att slänga upp kontanter till att köpa ett boende (å andra sidan är det nog inte så många som kan det i vårt samhälle idag…!).

Att man väljer att ta ut så höga hyror från kommunens sida har jag ingen aning om vad anledningen kan vara, men jag lovar att de som fått en bostadssocial lägenhet genom kommunen inte kommer att protestera, utan fortsätta betala de höga hyrorna, då de har svårt eller saknar möjligheter att annars ha ett eget boende över huvudtaget…

Så jag anser att Nyheter 24 bara spär på de fördomar som finns mot personer med bostadssociala kontrakt och den verkliga problematik som gömmer sig bakom anledningen till dessa kontrakt kommer inte till sin rätt.

Hur som helst så är jag sammanfattningsvis glad att brf Vivalla tagit ner de uthängande skyltarna, samtidigt som jag inte kan låta bli att undra varför man inte valde att göra det i ett första läge, när vi påtalade olämpligheten runt dessa uthängningar? Det hade besparat dem från både negativ uppmärksamhet, en massa jobb och grävande från rätt många personer. Dessutom kan jag tycka att de då hade ”räddat ansiktet” på ett betydligt snyggare sätt…!

Du vet väl att du har möjlighet att betygsätta brf Vivalla på sidorna Rejta och Reco. Gör det!

Sammanfattning, Andra bloggare som har skrivit om Vivalla-gate:
Britta: Intressanta inlägg
Ilona Szatmari Waldau: Skamligt av bostadsrättsföreningen
editor@OurComments.org: Förening pekar ut bostadssociala lägenheter
Svarten: Brf hänger ut bostadssociala lägenheter

Och så theWitch, förstås!

bloglovin

Follow mrsxanadus on Twitter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Vivalla-Gate

För er som följt debatten om brf Vivalla, vill jag uppdatera det som hänt de senaste dagarna och hur vi har tänkt i den här debatten, jag och theWitch.

För dig som inte hängt med eller vet vad detta handlar om, kan du läsa våra tidigare inlägg, som en sammanfattning:

theWitch:

Organiserad stigmatisering och pennalism
Styrelsen för brf Vivalla börjar få kalla fötter?

Tonårsmorsa:

Är det möjligt att det ens är tillåtet?
Oerhört olämpligt av brf Vivalla

Efter vårt grävande i detta, har media till slut uppmärksammat detta och i går sändes det i radio, både lokalt och Rikstäckande, då Lotta Bromé också tog upp detta.

Vår allra första reaktion när theWitch av en tillfällighet hittade det här med att brf Vivalla har valt att hänga ut de lägenheter som ägs av kommunen och där den boende då har ett bostadssocialt kontrakt, var förvåning och avsmak.

Vi pratade en del om detta, då vi även hittade några av våra barns kompisar boende i dessa lägenheter, att det var mer information än vi önskade.

Vi är också väl medvetna om att det finns oerhört mycket fördomar just runt bostadssociala lägenheter, trots att vi känner flera personer som av olika skäl har en sådan lägenhet. Det är också anledningen till att vi valde att börja ”rota” lite i det här. Att folk har bostadssociala kontrakt kan bero på att det finns viss problematik i en familj, men de allra flesta med en sådan lägenhet som vi känner, är personer som kanske har gamla skulder, för låg inkomst för att få en ”vanlig” hyresrätt. Det kan också bero på att kvinnor och barn har flytt från en våldsam man etc. Ja, skälen kan vara många…

När vi i början ifrågasatte detta med att märka upp dörrarna, så möttes vi av tystnad från alla håll. När vi inte gav upp, utan fortsatte ifrågasätta, så kom det lite halvtaskiga svar, som vi uppfattade som ganska nonchalanta. Sedan svarade man i sin Gästbok att:

Denna fråga har varigt på tapeten tidigare och har även prövats i rätten där BRF Vivalla fick rätt att göra på detta vis.”

Vi kontaktade därför Förvaltningsdomstolen som började leta efter domen i detta ärende. Hon var mycket hjälpsam med detta, men fann ingen dom i ärendet, men lovade fortsätta leta. När vi upprepade gånger från brf Vivalla begärde ett målnummer, för att hjälpa kvinnan på Förvaltningsdomstolen, kom till slut ett första mail från Jonas Holmberg på styrelsens vägnar, med följande besked:

”Jag skulle först och främst vilja be om ursäkt. Eftersom jag ny i styrelsen och inte var med när beslutets tog är jag inte heller helt insatt. Jag fick höra av en annan medläm att detta hade gått upp i rätten, men tydligen var inte så fallet utan det var tydligen så att Uppsala kommun var på oss men de gav oss ”rätt” (i brist på bättre ord) att märka ägarna (i dagga fall ägaren, Uppsala kommun) till dessa lägenheter. Jag hoppas detta inte har gett er allt för mycket extra jobb med att leta efter rättens protokoll.”

Så hade vi alltså letat förgäves. Några svar på våra övriga frågor, fick vi inte. Då bad vi helt enkelt om att få ett namn på personen på kommunen som gett brf Vivalla ”rätt” att hänga ut dessa lägenheter.

Så sent som den 6:e September fick jag följande svar från Jonas Holmberg, på uppdrag av styrelsen:

Eftersom ordförande är på semester för tillfället vet jag inte om jag kan fram namnet på den personen på kommunen denna vecka, samt att jag är bortrest nästa vecka, men jag ska försöka se om jag kan få fram det namnet på något sätt och återkommer när jag lyckats.

I samma stund som detta mail damp ned, kom en reporter från Radio Uppland hit efter att vi avtalad tid och gjorde en intervju med mig och theWitch i detta ärende. Det var på Måndag förmiddag.

Det lustiga är att reportaget i Radio Uppland sedan sändes på Onsdag morgon. I reportaget berättar reportern att ordföranden: Bernt Jonsson avböjt en intervju, men att han hävdar att det här inte gäller bara de lägenheter som kommunen äger, utan att alla andra hands hyresgäster markeras. Reportern uppger att Bernt lägger på luren innan han får chans att ställa fler frågor och det finns två problem, som jag ser det med det här uttalandet.

När jag och theWitch skriver om och gräver i detta ärende under tre veckors tid, så är man inte särskilt intresserad av att lämna ett seriöst svar till oss på våra frågor. Faktum är att vi upplever att det här inte alls tas på allvar. Man är inte ens särskilt intresserad av att tala om vem som gett ”rätt” att hänga upp dessa märkningar av bostadssociala lägenheter.

En ordinarie i styrelsen som svarar på styrelsens vägnar, kan inte ens få tag på ordföranden för ett svar på två veckor. När så media söker ordföranden, inom 1 ½ dygn så får man tag på honom…

Det andra problemet med det här samtalet är att Bernt hävdar att man gör så här med andra hands lägenheter. Vad vi förstår så är de bostadssociala lägenheterna som ägs av Uppsala Kommun, INTE andra hands lägenheter, utan man hyr lägenheterna i FÖRSTA HAND, med första hands kontrakt!! Det är förstås en väsentlig skillnad!!

På samma sätt som man skriver på ett första hands kontrakt när man hyr en lägenhet någon annanstans, så är man naturligtvis tvungen att följa vissa regler och förhållningssätt. På samma sätt är man också ansvarig för sitt boende. Vad då poängen med att hänga ut dessa personer, då det ändå står hyresgästens namn på, är helt obegripligt för mig.

Även Riksbyggen försökte vi få svar på frågor från, under dessa tre veckor. Först skickade vi meddelande via deras hemsida. Sedan sökte vi hon som skulle vara ansvarig: Susanne Lindh per telefon, utan att lyckas få tag på henne och sedan fick vi till slut tag på hennes egen mail. När vi fick tag på den, sände vi frågor till henne.

Efter 1 ½ dygn svarar Susanne att hon önskar kvitto/kopia på det tidigare mail vi skickat, utan att besvara en enda av de frågor som vi bifogat. Vi finner det först inte, då vi skickat detta mail via deras kontaktsida och svarar det. Vi får ingen respons på det. Så småningom hittar theWitch ett kvitto i sin spaminkorg, som hon skickar till Susanne Lindh. Vi får ingen respons.

Men så sändes detta i radion i går morse. Jag tror första sändningen gick kl. 06.30. Klockan 8.10 får vi följande mail från Susanne Lindh:

”Jag vill bara meddela att detta är inget som Riksbyggen står bakom eller förespråkar. Vi har också uppmanat föreningen att ta bort noteringen om Uppsala kommun bakom den boendes namn.
Susanne Lindh”

Jag kan ju tycka att det är rätt dåligt av ett så stort företag att först inte ens besvara ett meddelande via deras kontaktsida och sedan när vi väl fick direkt mailkontakt att det tog hela FEM dagar att komma fram till det svaret!! Framför allt så känner jag att det finns lite människoförakt från alla inblandade parter att man väljer att ignorera (jag kan inte se det på något annat sätt) när några privatpersoner ifrågasätter saker, men så snart ”gammelmedia” nämner det, så svarar man snabbt och konkret, utan någon nonchalans. (Ja, förutom Bernt då, vars uttalanden kanske inte känns helt seriösa, särskilt då han la på luren i örat på reportern, men då gick det i alla fall att få tag på honom, till skillnad mot vad vi lyckats med…!)

Hur svårt kan det vara, liksom?

Men, det viktiga i sak är att Riksbyggen, genom Susanne Lindh helt och hållet tar avstånd från uthängningen av bostadssociala lägenheter.

OBS! Tillägg en kvart efter att inlägget publicerades, så fick theWitch en ny kommentar i sin blogg, som är intressant i sammanhanget. Nämligen följande:

”Boende i brf vivalla
September 9th, 2010 @ 10:28

Hej,

Måste bara få kommentera Susanne Lindhs inlägg:

Hej,
Jag vill bara meddela att detta är inget som Riksbyggen står bakom eller förespråkar. Vi har också uppmanat föreningen att ta bort noteringen om Uppsala kommun bakom den boendes namn.
Mvh
Susanne Lindh

Detta stämmer inte då riksbyggen har med en representant på varje styrelsemöte. Protokoll finns att hämta då detta styrelsebeslut togs!”

Ja, det här blir ett långt inlägg, då det varit många turer hit och dit, men det här var lite av en personlig sammanfattning.

Våra kontakter med Jonas Holmberg i brf Vivalla ´s styrelse påminner en del om ovan nämnda kontakt. Lite kort sammanfattat har jag upplevt det så här:

Första meddelandet från Jonas kom i Gästboken:

”Men frågan från theWitch har ännu inte lösts vilket även är anledningen till varför den fortfarande är kvar. Denna fråga har varigt på tapeten tidigare och har även prövats i rätten där BRF Vivalla fick rätt att göra på detta vis. Anledningen till varför vi markerar ägarna till lägenheterna är för att inte bara visa vem som för tillfället innehar besittningsrätten utan även vem som har ansvaret för eventuella problem.”

Det var inte en förklaring vi kunde acceptera, då den personliga integriteten och sekretessbelagda uppgifter borde komma i första hand. Nästa meddelande från Jonas, från samma sida, löd:

”Om ni anser att detta är en felaktigt märkning rekommenderar jag att ni samlar in namn till ett majoritetsbeslut av föreningens medlemmar så vet vi att majoriteten av de boende inte vill ha en märkning av både lägenhetens ägare samt lägenhetens hyresgäst.”

Här reagerade jag och theWitch åter ganska starkt. Det var som att begära att dessa hyresgäster ska gå runt med ”mössan i handen”… Detta påtalade vi också för Jonas i ett mail:

”En styrelserepresentant från er har i er gästbok föreslagit att de som vill ha bort märkningarna, kan gå runt med namnlistor för att samla en majoritet. Anser ni verkligen att det är ett rimligt förslag? Inte nog med att man uppger i trappuppgångarna vilka som innehar bostadssociala kontrakt, utan nu hänvisar man även dessa personer att gå runt med ”mössan i handen” för att tigga namnunderskrifter! De har ju själva ingen talan i bostadsrättsföreningen, utan är helt hänvisade till bostadsrättsinnehavarnas godtycke.

Tycker ni inte själva att detta känns lite magstarkt?”

Jonas i sin tur hävdade att detta ju bara var ett förslag:

”Om vi anser att det är rätt att gå runt med ”mössan i handen” och tigga? Detta var ett förslag för hur ni kan göra för att skynda på beslutet om denna märkning ska finnas kvar eller inte, detta kommer i vilket fall som helst att tas upp på nästa årsmöte för att se vad föreningens medlämmar tycker.”

Nåja vi verkade ha fastnat, men skam den som ger sig! Det här var inget vi kände att vi kunde ge upp. Framför allt var det en kommentar hos theWitch som drev oss hårdare än något annat. Den löd:

”boende
September 2nd, 2010 @ 13:03

TACK!!!!!
TACK för att du skriver om det här!!! Det kändes som att en stor sten lossade från mitt hjärta när jag läste det här och jag började storgråta av lättnad.

Jag bor i en av soclägenheterna i det område som det handlar om. Och jag mår jättedåligt att att dom pekar ut mig och dom andra på det här sättet. Jag förstår inte varför dom gör det. Jag har inte stört eller gjort dom något ont på något sätt. Trotts det har jag både blivit kallad “knarkare” och SPOTTAD I ANSIKTET av grannar (som inte bor i soclägenheter). Så det är ju “bra” att styrelsen pekar ut oss så här så att dom vet vem dom ska spotta på!!!

Jag är inget “socfall”. Anledningen till att jag bor i den här lägenheten var att jag tvingades fly från en pojkvän som höll på att slå ihjäl mig. Det var akut och bostadsköerna är långa. Jag jobbar men har så dålig lön så jag kan inte ta lån och köpa lägenhet. Det här var enda sättet att få tak över huvudet. Att jag inte spelar hög musik (har ingen stereo)inte duschar efter kl 19.00 ,inte väsnas eller stör spelar tydligen ingen roll. Det som är viktigt för dom andra som bor här är att jag bor i en soclägenhet och styrelsen pekar ut vilka dom ska spotta på.

Dessutom så betalar jag mer än 1000 kr MER i hyra än dom som har köpt likadana lägenheter som den jag hyr. Trotts att dom betalar hyra + lån så betalar jag alltså mer än 1000 kr mer!!!!! Ja såna överhyror tar kommunen från samhällets utsatta!!!

Även om styrelsen inte har tagit bort dom här utpekandena (ÄN) så är jag så GLAD så jag fortfarande gråter av lättnad! TACK för att du skriver om det här så att andra får veta hur det är. Jag själv har ju ingen talan här i området.

Jag vill inte skriva här vad jag heter men jag kan skriva ett mejl så att du får veta vem jag är. TACK till tonårsmorsan ochså.”

Till skillnad från styrelsen i brf Vivalla, kände vi inget behov av att ”hänga ut” en person som ville vara anonym. Däremot kändes det som en ytterligare hint om klimatet bland de boende, framför allt för de personer och familjer som är boende i Kommunens Bostadssociala lägenheter…

I ”sjunde timmen” upptäckte vi också, när vi begrundade bilden vi tagit i det ena trapphuset, omaskerad, att man inte bara hängde ut lägenhetsinnehavare, utan i ett fall som vi känner personerna, så har man även hängt ut ett barn mellan 7-10 år… Med andra ord. Det står den ena förälderns namn, ett barn och efter detta U-a K. (Uppsala Kommun).

Men så sändes alltså detta inslag till en början av Radio Uppland igår under flera sändningar. Man skrev också två artiklar om det hela på nätet under gårdagen:

Förening pekar ut bostadssociala lägenheter (intressanta kommentarer i artikeln)

Bostadsrättsförening ändrar sig

Ja, ni läste rätt. De ändrar sig!

Innan de gjorde det, togs detta även upp i en Rikstäckande radiokanal, nämligen P4 Extra, med Lotta Bromé:

Bostadssociala lägenheter pekas ut av förening (OBS! Man kan där rösta om hur man tycker föreningen har skött detta!)

Under dagen fick vi ett mail från Jonas:

”Hej jag vill bara nämna att det finns ett nytt inlägg på hemsidan som ni kanske vill läsa.
Märkningarna av dessa lägenheter kommer att tas bort i väntan på ett beslut från hela styrelsen. Ett mer utförligt uttalande kommer efter det extrainsatta styrelsemötet onsdagen den 15/9 då det beslutas om hur föreningen kommer att göra i fortsättningen.”Jag har även beställt nya namnskyltar som kommer att komma upp snarast,  troligtvis  under morgondagen.MVH Jonas

Vi är förstås väldigt glada för det här, då vårat mål i den här kampanjen var just att skyltarna tas bort samt att de boende får en ursäkt både offentligt och personligen, till exempel i ett meddelande, när man ändå plockar bort skyltar och ändå måste gå runt till varje dörr.

Det ena av målet är nästan uppnått. Vi kommer naturligtvis att följa upp detta…!

Så här långt får vi hoppas att styrelsen kommer att stå vid sitt ord och att de aldrig mer kommer på tanken att sätta upp dessa eller liknande förkastliga skyltar igen. Vi är glada och nöjda att vi kunnat påverka till en förändring, särskilt för de boende i brf Vivalla. Vi vill också passa på att påpeka att av Gästboken att döma, så verkar det ”pyra” under ytan mot styrelsens agerande, både gällande detta och annat. Kanske är det dags att byta ut styrelsen för föreningen, men det lämnar jag över till styrelsens medlemmar att avgöra… Men man kan i alla fall säga att förtroendet inte verkar allt för stort för styrelsen och det kan jag ha förståelse för. Dock finns det en sak som gör mig mycket glad: Av medlemmarnas kritik att döma, så finns det stort hopp för att brf Vivalla ´s boende är medmänskliga, kloka och omtänksamma människor! Allt gott önskas er!!

Jag hoppas också att andra som följer denna debatt inser vikten av att agera, i stort eller smått, när man ser något som man tycker är felaktigt. Att man vågar agera. Om man inte gör det, då man själv kan bli utsatt för repressalier så kanske man kan få hjälp av någon annan?

Det finns ett gammalt talesätt som säger: ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!” Men också: ”Det finns två sorters människor: de som gör något och de som står bredvid och kritiserar!”

Min favorit i detta sammanhang är ändå:

”When I do good – I feel good

When I do bad – I feel bad

And that ´s my religion”

-Abraham Lincoln

Vi gjorde inte detta för att få ”cred”, även om vi fått både ris och ros för det vi har grävt i och även om jag ska erkänna att mitt hjärta slår med en större glöd och lätthet idag! Vi gjorde det helt enkelt för att vi kände att vi måste. Ibland kan man inte vara tyst och ibland ska man inte vara tyst!

Det finns många sätt att kränka människor och det är bra att lyfta fram det i ljuset och syna kränkningarna i sömmarna, för väldigt ofta faller det tillbaka på den som kränker själv, vilket jag tycker detta är ett strålande exempel på!

Tack för att ni läst trots att detta är ett av mina längsta inlägg genom åren!!

Andra som uppmärksammat och lyft denna debatt:

Svarten

Mer Vänster i Uppsala

Britta

editor@OurComments.org

(Tack för att ni uppmärksammade detta!!)

theWitch ´s senaste inlägg i ämnet:

Nu har brf Vivalla kommit halvvägs

OBS! Vi har nu även uppmärksammat att det finns fler bostadsrättsföreningar i Sverige som hänger ut lägenheter med bostadssociala kontrakt på liknande sätt. Vi har en del material för att gå vidare med detta, men om du känner till liknande märkningar, så kontakta mig eller theWitch på:

tonarsmorsa@gmail.com

thebitch@thewitch.se

Bifoga gärna foto på uthängningarna! Du har naturligtvis full rätt att vara helt anonym!!

bloglovin

Follow mrsxanadus on Twitter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Media uppmärksammar brf Vivallas stigmatisering av boende

Efter våra bloggposter om brf Vivalla

theWitch:

Organiserad stigmatisering och pennalism
Styrelsen för brf Vivalla börjar få kalla fötter?

Tonårsmorsa:

Är det möjligt att det ens är tillåtet?
Oerhört olämpligt av brf Vivalla

har nu media börjat intressera sig för hur brf Vivalla behandlar de boende som har bostadssociala kontrakt.

Idag tar Radio Uppland upp det i sina nyhetssändningar (lyssna på inslaget HÄR), samt på sin hemsida HÄR.

theWitch ´s senaste inlägg kan du läsa HÄR!

Både vi och Radio Uppland har för avsikt att följa upp detta!

bloglovin

Follow mrsxanadus on Twitter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Oerhört olämpligt av brf Vivalla


Nyligen skrev jag om bostadsrättsföreningen Vivalla i Uppsala, som valt att hänga ut bostadssociala hyresgäster till allmänt beskådande i trappuppgångarna på sina hus. Jag fick en del respons i min blogg och desto mer på Facebook om detta inlägg:

Det var ju i första hand Häxan som upptäckte de här dumheterna och eftersom jag också blev upprörd av det, så valde jag att blogga på samma ämne. Nu slutade ju tyvärr inte historien här, med att Vivalla Brf tog bort de uthängda personernas märkning på sina tavlor, utan man valde i stället att försvara sig med att det inte är olagligt, eftersom det varit uppe i rätten!!

Debatten har fortsatt i Vivallas gästbok och något rimligt, godtagbart svar tycker jag inte att man kunnat lämna. Extra anmärkningsvärt blir det om man ser att även några boende har hoppat in i debatten och ingen av dessa verkar hålla med styrelsen. Jag blev också förvånad över att man på en öppen Internetsida och tillika gästbok, kräver att den som skriver i gästboken måste uppge namn, lägenhetsnummer och telefonnummer. Det blir ju då extra intressant när bostadsrättsföreningen tycks ha flera bostadssociala lägenheter. Det är också intressant med tanke på att man oftast uppmanar folk att INTE lägga ut för mycket personliga uppgifter på nätet och dessutom finns det ju flera aspekter, till exempel skyddad identitet och skyddat boende som gör att många idag absolut inte skulle lägga ut personliga uppgifter.

Anledningen som styrelsen uppger till att dessa uppgifter måste lämnas för att man inte ska få sin kommentar eller fråga raderad i gästboken, är för att man ska kunna kontakta personen i fråga.

Här tror jag Vivalla helt och hållet missförstått detta med öppna forum på nätet eller direktkommunikation. Jag kan inte se varför man inte skulle kunna ställa en fråga, som anonym och kunna förvänta sig ett allmänt svar från styrelsen som rör hela föreningen?

Dessutom kan man ju alltid ifrågasätta vad en anonym kommentar är? I detta fall har Andreas skrivit med förnamn och även lämnat sin mailadress.

Som du kan läsa nedan så svarar i stället ordförandets fru en av de boende: Andreas med:

”Du Andreas verkar vara en feg skit som inte törs stå för dina åsikter eftersom du inte skriver vem du är (mer än ditt förnamn)”

(Alla skärmdumpar i inlägget är klickbara, denna kommentar har dock tagits bort ur gästboken nu, varför kan man ju fråga sig? Är det någon som är en sådan ”feg skit” att personen inte kan stå för vad den skrivit? 😉 )

Bara sedan denna debatt har påbörjats så har minst två inlägg redan raderats, vilka har författats av styrelsen + ordförandets fru. Kan det bero på att när man nu insett att man har ögonen på sig utifrån, så kanske man inser det olämpliga i att ordförandes fru kallar en i föreningen för ”feg skit”?

Helt okej känns kanske inte heller det andra borttagna inlägget, skrivet av ordföranden, där han ofrivilligt avslöjar att han inte förstår Internets funktion och uppbyggnad och dessutom tror att man inte ”törs” skriva ut alla sina privata uppgifter. Det är inte utan att man får tankarna att det kanske finns anledning för vissa boenden att inte skriva ut sina personuppgifter?

Häxans inlägg i debatten:

Nu råkar det vara så att varken jag eller Häxan riktigt kan släppa detta, trots att vi inte bor i det berörda bostadsområdet. Men ibland kan man bara inte (och ska inte heller, tycker jag) släppa saker som man tycker är felaktiga och som faktiskt drabbar en hel del människor. Det har blivit en fråga för oss om medmänskligt perspektiv.

Vivallas ovilja att tillmötesgå detta, även av personer boende i bostadsrättsföreningen, med en i mina ögon dålig bortförklaring, driver oss till att gå än mer till botten med detta.

I Vivallas gästbok har vi från styrelsen genom Jonas fått upplysningen att:

Denna fråga har varigt på tapeten tidigare och har även prövats i rätten där BRF Vivalla fick rätt att göra på detta vis”

Vi har nu därför kontaktat Förvaltningsrätten i Uppsala. Vi har talat med en väldigt hjälpsam person som i skrivandets stund har gått igenom alla domar sedan 2004 både gällande Vivalla och även Riksbyggen i stort, utan att finna den dom man hävdar ska ha gett rätten att märka upp soc. lägenheter. Hon är just nu nere i arkivet för att se om denna dom kan finnas från tidigare år än 2004.

Vidare har vi också kontaktat Uppsalas kommunjurist. Han bekräftar att detta handlar om sekretessbelagda uppgifter. Tyvärr var han väldigt upptagen när vi ringde och bad oss återkomma i morgon. Men hans spontana reaktion när vi förklarade vad det handlar om, var:

”Oerhört olämpligt”

och

”Stigmatiserande”

Vi har anledning att tro att vi kommer återkomma om detta i våra bloggar…

OBS!! Viktigt tillägg: Läs kommentar nummer 4 i Häxans blogg HÄR! Bara den kommentaren kan få mig att gå hur långt som helst i detta ärende!!

bloglovin

Follow mrsxanadus on Twitter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Är det möjligt att det ens är tillåtet?

Härom dagen pratade jag med min vän Häxan. Hon berättade att hon av en tillfällighet hamnat i en portuppgång hon inte brukar vara i och där hade börjat se sig omkring. När hon kikade på namntavlan som alltid brukar finnas i trappuppgångar, så upptäckte hon att man hade markerat bakom vissa namn med ”U-a K”, vilket inte är så svårt att förstå att det är en förkortning på Uppsala Kommun.

Uppenbarligen så är det Uppsala Kommun som står som ägare till vissa av dessa lägenheter och följaktligen så hyrs lägenheterna troligtvis ut som bostadssociala kontrakt. I folkmun kallade ”soc-lägenheter”.

Att man i den föreningen Brf. Vivalla valt att ”hänga ut” folk på det här sättet är för mig obegripligt!! Att det ens är tillåtet är för mig en gåta.

Den här typen av ”allmänt beskådande” av familjetragedier, som ofta ligger bakom anledningen till att människor får bostadssociala kontrakt, gör mig ledsen, upprörd och förbannad. Eftersom jag vet att flera av dessa familjer i både denna bostadsförening och andra, är just barnfamiljer så gör det mig extra ont att man valt detta sätt att annonsera ut vilka som innehar bostadssociala kontrakt.

Läs gärna mer hos Häxan, som skrivit mer om detta.

bloglovin

Follow mrsxanadus on Twitter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Boktips: Håpas du trifs bra i fengelset

Susanna Alakoski. Äntligen!! Äntligen kommer hon ut med en ny bok, efter Augustprisade Svinalängorna. Som jag har väntat!

Boken Håpas du trifs bra i fengelset sätter fingret på precis rätt ställe när det gäller medberoende. När det gäller hur anhöriga till missbrukare och kriminella drabbas även som brottsoffer. Jag skulle vilja påstå att det är den första bok som jag har läst i alla fall, som tydligt visar vad som är vad, utan att behöva uttala orden!

Boken handlar om Anni och hennes bror Sami. Hur Anni blir inbjuden till anhörigvecka på behandlingshemmet som hennes bror Sami befinner sig och genomgår behandling. För vilken gång i ordningen?

Hur Anni slår bakut och inte FATTAR hur de kan TRO att HON än en gång ska uppoffra sig för sin bror? Hur de bara kan tro att hon ska kunna lämna familj, ta ledigt från jobb en hel vecka och än en gång för sin brors skull ”ställa upp” för att han ”ställt till det”. Hur Anni inte kan begripa hur detta egentligen är till för HENNES skull och kan bli ett verktyg för henne att använda i sitt medberoende till Sami, som är så uppenbart?!

Den visar så tydligt hur Anni pendlar mellan att hoppas, hoppas, hoppas att Sami ska bli drogfri och ”normal”, samtidigt som hon absolut inte vågar hoppas, för hon vet ju ändå hur det kommer att sluta och hon vill inte bli besviken. Igen.

Den berättar om hur anhöriga pendlar mellan detta fasansfulla hopp, förtvivlan och ändå en omsorg och kärlek som hela tiden bryter ner. Och bygger upp. Och bryter ner. Och…

Boken handlar också om kampen för en anhörig att verka vanlig. Men för att verka vanlig, måste man göra allt dubbelt så bra, för att det ska synas och hur ivrig man är på att det SKA synas, för att man inte vill vara som den andra. Sin anhöriga. Som är annorlunda. Hög. Eller låg. Eller bostadslös. Eller oduschad. Eller som yvigt gestikulerar när de pratar. Och pratar högt så att alla på gatan vänder sig om. Och tittar. Och inser att man inte är ett dugg normal. För att man står bredvid den anhöriga som gestikulerar och pratar högt, så att alla på gatan vänder sig om. Och den anhöriga inte ens inser att det här är onormalt, utan tror att h*n är charmig och rolig. Och att det är därför alla tittar.

Boken har ett starkt anhörigperspektiv, men också ett perspektiv på personliga tragedier, stigmatisering och på vårt rättsväsende och även kritiska delar mot det, som gör boken inte bara intressant och bra, men också mycket, mycket viktig!!

Ur boken:

”Det gör mer ont när du återuppstår från de döda än när du dör. Skulle vilja döda dig. Nu tvingas jag att gå igenom allting en gång till. Fast baklänges. Och du svarar inte på brev. Människor i fängelse svarar inte på brev.”

LÄS den här boken! LÄS den!! LÄS den!!

Riksbryggans hemsida. För barn till föräldrar i fängelse.

Intervju med Susanna Alakoski i Efter Tio:

Malou ´s bokklubb om Håpas du trifs bra i fengelset:

Björn Granath läser ur Håpas du trifs bra i fengelset:

Jag ger boken tio tonårsmorsor av fem, nej det går ju inte, så jag får nöja mig med fem av fem:

Tonårsmorsa Tonårsmorsa Tonårsmorsa Tonårsmorsa Tonårsmorsa

För andra boktips, gå in på Boktipset!

Och du! Glöm inte bort den här boken! Bara LÄS den!!

Follow mrsxanadus on Twitter

bloglovin

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,