Varje människa är unik

Bilden: Mina tre döttrar, från vänster: Isatou (15), Binta (19) och Jainaba (17) Uppväxta under samma förhållanden men olika till sättet som natt och dag. Alla med olika egenskaper, som är viktiga och användbara på olika sätt.

När man har flera barn så blir det än mer uppenbart att varje människa äger unika egenskaper. Det blir allt tydligare att varje enskild person är unik. Varje människa äger positiva egenskaper, jag tror att det helt enkelt bara handlar om vilken stöttning man får till att uppmuntra de positiva talangerna.

På samma sätt tror jag att det är viktigt att man försöker se till dessa positiva egenskaper. Det är viktigt för livskvalitet ´n att varje enskild person får känna sig duktig och bra på något.

När man har flera barn tycker jag det är särskilt viktigt att man som förälder uppmuntrar det varje individ är bra på, men också att man försöker stötta där barnet har brister. Jag tror att precis som alla människor har styrkor och är bra på olika saker så tror jag också att alla människor har svaga sidor och saker de inte är fullt så duktiga i.

Men en sak som jag tror kan vara svårare är att om ett barn är väldigt duktig på något, så är det lätt att ”missa” att ett annat av barnen också kan vara duktig på den saken, fast kanske inte lika duktig, då glömmer man lätt bort det barnets talang.

En annan sak jag brukar fundera på är att som vuxen så glömmer man lätt att leta nya talanger hos sig själv. Man kanske är medveten om att man är duktig på att simma och spela fotboll och kanske även på att lyssna. Sedan kan det visa sig att en kollega eller vän helt plötsligt säger att man är jätteduktig på att till exempel lösa konflikter.

Jag tror att ibland kan det vara en positiv egenskap som man utvecklat med åren, men ibland tror jag också att det är något vi alltid varit bra på, men som man varken själv eller någon annan uppmärksammat genom åren.

Därför tror jag att det är viktigt att ibland rannsaka sig själv och fundera på sina positiva sidor, så man lär sig att utnyttja dem, kanske i arbetslivet och kanske i privatlivet.

Det är ju ett väldans resursslöseri att ha egenskaper som du inte använder dig av. Ett litet tips kan vara att fråga runt bland olika personer du omger dig av. Be dem peka på ett visst antal saker som de tycker du är bra på/mindre bra på! Jag fick nyligen några svar av ett par kollegor som gjorde mig riktigt förvånad, men glad när jag tänkte efter och kände att det faktiskt stämde!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,